top of page

Kunstgeschiedenis

40.000
V.Chr.

3000
V.Chr.

Prehistorische Kunst

Prehistorische kunst verwijst naar de kunstwerken die zijn gemaakt door menselijke culturen vóór de opkomst van geschreven taal en geschiedschrijving. In de Lage Landen, dus ook in Nederland en België, eindigt de prehistorie wanneer de Romeinse veldheer Julius Caesar omstreeks 50 v. Chr. over onze gewesten schrijft. Die tekst heet "De Bello Gallico", en het is een van de eerste teksten die een student Latijn in onze tijd onder ogen krijgt. Alles wat wij van toen weten, komt door het bekijken van materialen uit die tijd. De prehistorie is in drie verschillende stukken verdeeld, namelijk de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. In de prehistorie vond men de ruilhandel uit en het vuur. De kunst uit deze periode dateert van duizenden jaren geleden en biedt inzicht in het leven, de overtuigingen en de technologieën van prehistorische gemeenschappen. 

Enkele van de voornaamste kenmerken van prehistorische kunst zijn:

 1. Eenvoud en primitieve technieken: Prehistorische kunstenaars hadden beperkte middelen en gebruikten eenvoudige technieken zoals het graveren, schilderen en beeldhouwen van stenen, botten, hout en klei.

 2. Abstracte vormen: Veel prehistorische kunstwerken bevatten abstracte en gestileerde vormen, waarbij de nadruk ligt op symbolische betekenissen eerder dan op realisme.

 3. Geometrische ontwerpen: Veel prehistorische kunst bevat geometrische ontwerpen en patronen, zoals spiralen, cirkels en lijnen.

 4. Dierlijke voorstellingen: Dieren, vaak in gestileerde vormen, zijn een veelvoorkomend onderwerp in prehistorische kunst. Ze kunnen worden afgebeeld in jachtscènes, als totems of als symbolen van spirituele betekenis.

 5. Menselijke figuren: Menselijke figuren, meestal in eenvoudige vormen en zonder realistische details, zijn ook te vinden in prehistorische kunst. Deze figuren kunnen rituele of symbolische betekenis hebben.

 6. Grotkunst: Een opvallend kenmerk van prehistorische kunst is de aanwezigheid van grotkunst in locaties zoals de grotten van Lascaux en Altamira. Deze schilderingen en gravures zijn vaak zeer gedetailleerd en kunnen verhalen vertellen of spirituele betekenis hebben.

 7. Functioneel en ritueel: Prehistorische kunst had vaak een functioneel of ritueel doel, zoals het versieren van wapens, gereedschappen, aardewerk of het markeren van begraafplaatsen.

 8. Beperkt kleurenpalet: De beschikbare kleuren waren beperkt tot natuurlijke pigmenten en materialen zoals oker, houtskool en klei.

 9. Overlevingskunst: Prehistorische kunst diende niet alleen als creatieve uitdrukking, maar ook als een manier om kennis door te geven, de gemeenschap te versterken en de overleving te ondersteunen. Jachttaferelen, bijvoorbeeld, konden worden gebruikt om jachttechnieken over te dragen.

Het is belangrijk op te merken dat prehistorische kunst over een zeer lange periode en in verschillende culturen is ontstaan, en daarom kunnen de kenmerken variëren afhankelijk van de tijd en de regio. De meest bekende zijn waarschijnlijk de wereldberoemde grotschilderingen van Grotte Chauvet, Altamira, Pech Merle, Nerja en Grotten van Lascaux, tot de mobiele kunst, zoals de Venus van Willendorf (waarvan wordt gedacht dat ze stond voor vruchtbaarheid). Deze kunstvormen zijn van onschatbare waarde voor ons begrip van de prehistorie en de evolutie van menselijke cultuur en expressie.

altamira.jpg

3000
V.Chr.

1000
V.Chr.

Egyptische kunst

Drieduizend jaar lang floreerde het Egyptische rijk aan de Nijl. De Egyptenaren bouwden piramides, schreven in hiërogliefen en maakten monumentale beelden. In drieduizend jaar veranderde de stijl nauwelijks, waardoor Egyptische kunst erg herkenbaar is. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van Egyptische kunst:

 1. Hiërarchie van schaal: In Egyptische kunst werd de grootte van een figuur bepaald door de sociale status en de belangrijkheid van de afgebeelde persoon. Belangrijkere figuren, zoals farao's, werden vaak groter afgebeeld dan minder belangrijke personen.

 2. Stijve en frontale weergave: Figuren werden meestal afgebeeld in een stijve, frontale houding, waarbij het hoofd, de schouders en de benen recht naar voren keken. Dit symboliseerde stabiliteit en eeuwigheid.

 3. Symboliek en abstractie: Egyptische kunst was sterk symbolisch en abstract. Figuren werden gestileerd en volgens een vast patroon weergegeven, met nadruk op symbolische elementen zoals de faraonische kroon en de hiërogliefen.

 4. Hiërogliefen en inscripties: Egyptische kunst bevat vaak hiërogliefen en inscripties om de betekenis van de afbeeldingen te verduidelijken. Deze inscripties kunnen historische, religieuze of politieke informatie bevatten.

 5. Consistentie en traditie: De kunst van het oude Egypte bleef gedurende vele eeuwen opvallend consistent in stijl en vorm, deels vanwege de sterke traditionele waarden en religieuze overtuigingen.

 6. Symbolische kleuren: Kleuren werden symbolisch gebruikt in Egyptische kunst. Zo was de huid van goden vaak afgebeeld in goud of geel om hun onsterfelijkheid en goddelijkheid te benadrukken.

 7. Beperkte perspectiefweergave: Egyptische kunst gebruikte een hiërarchische perspectiefweergave, waarbij belangrijke personen of objecten groter en hoger werden afgebeeld dan minder belangrijke elementen, ongeacht hun feitelijke afmetingen.

 8. Religie en spiritualiteit: Religie speelde een centrale rol in de Egyptische kunst. Veel kunstwerken waren gewijd aan goden en godinnen, en ze werden vaak gebruikt in tempels, tombes en rituele contexten.

 9. Funeraire kunst: Veel Egyptische kunstwerken waren bedoeld voor funeraire doeleinden, zoals de versiering van graven en tombes, waar ze de overledene zouden begeleiden in het hiernamaals.

 10. Natuurlijke elementen: Elementen uit de natuur, zoals planten, dieren en de Nijl, waren vaak aanwezig in Egyptische kunstwerken en symboliseerden aspecten van het leven en de natuurlijke wereld.

Egyptische kunst is een van de oudste en meest herkenbare kunsttradities ter wereld en heeft een blijvende invloed gehad op de kunstgeschiedenis. Haar kenmerkende stijl weerspiegelt de diepgewortelde religieuze en culturele overtuigingen van het oude Egypte.

king-tutankhamun-tomb.jpg

800
V.Chr.

0

Griekse Kunst

Het oude Griekenland bestond duizenden jaren lang uit kleine stadsstaten. In iedere stad ontwikkelde een eigen cultuur met eigen kunstwerken. Na een periode van 200 jaar waarover weinig bekend is en die daarom vaak de ‘duistere eeuwen’ worden genoemd, beginnen rond 900 voor Christus de hoogtijdagen van de Griekse cultuur. Te onderscheiden in het Archaïsche, de klassieke en het Hellenistische tijdperk. 

Hier zijn enkele van de voornaamste kenmerken van Griekse kunst:

 1. Realisme en idealisme: Griekse kunst streefde naar een combinatie van realisme en idealisatie. Beelden van menselijke figuren werden zowel natuurgetrouw als ideaal afgebeeld, met een nadruk op fysieke perfectie en evenwicht.

 2. Harmonie en symmetrie: Griekse kunst legde de nadruk op harmonie, symmetrie en evenwicht, zowel in architectuur als in beeldhouwkunst. Dit komt tot uiting in de gebruikte proporties en het esthetische gevoel van de werken.

 3. Geometrische vormen: Griekse kunst maakte gebruik van geometrische vormen, zoals de cirkel en de rechthoek, om perfectie en orde uit te drukken.

 4. Naakte menselijke figuren: Beeldhouwwerken en schilderijen van naakte menselijke figuren waren wijdverbreid in de Griekse kunst en werden gezien als een eerbetoon aan de menselijke vorm en fysieke schoonheid.

 5. Anatomische precisie: Griekse kunstenaars besteedden veel aandacht aan anatomische details, met correcte weergave van spieren, lichaamshoudingen en gezichtsuitdrukkingen.

 6. Mythologie en goden: Veel Griekse kunst was gewijd aan mythologie en goden. Beelden van goden, godinnen en mythische figuren waren prominente onderwerpen in de beeldhouwkunst en de schilderkunst.

 7. Kouros en Kore: Deze archaïsche beeldhouwstijl uit de 6e eeuw v.Chr. kenmerkt zich door gestileerde, jonge mannelijke (kouros) en vrouwelijke (kore) figuren met rigide houdingen en een glimlachend gezicht.

 8. Tempelarchitectuur: Griekse tempels, zoals de Dorische en Ionische stijlen, zijn bekend om hun zuilen, frontons en geometrische precisie. De tempels dienden als religieuze heiligdommen en waren ook belangrijk voor de esthetiek.

 9. Keramiek: Griekse keramiek, zoals vazen en potten, was vermaard om zijn decoratieve motieven en verhalende scènes. Dit aardewerk werd vaak beschilderd met mythologische verhalen en historische gebeurtenissen.

 10. Wit marmer: Het gebruik van wit marmer was kenmerkend voor de Griekse beeldhouwkunst, wat resulteerde in klassieke beelden met een tijdloze uitstraling.

 11. Polychromie: Hoewel veel klassieke beelden vandaag de dag als wit marmer worden afgebeeld, waren ze oorspronkelijk vaak geschilderd in felle kleuren. Dit kleurgebruik is later in de geschiedenis van de kunst verloren gegaan.

De Griekse kunst heeft een grote invloed gehad op de westerse kunstgeschiedenis en wordt beschouwd als een van de hoogtepunten van artistieke prestaties in de oudheid. Haar principes van schoonheid, balans en harmonie blijven relevant en inspirerend voor kunstenaars en kunstliefhebbers over de hele wereld

Laocoon_Pio-Clementino_Inv1059-1064-1067.jpg

750
V. Chr.

500
N. Chr.

Romeinse Kunst

Het Romeinse rijk is gesticht door de Latijnen. Doordat zij handel dreven met de Grieken zijn er nog veel invloeden van het te zien. De macht van Rome breidde zich in enkele eeuwen steeds meer uit en omvatte grote delen van Europa, het Nabije Oosten en gebieden van Noord-Afrika. Het rijk werd bestuurd door keizers, maar door allerlei omstandigheden viel het rijk aan het einde van 200 voor Chr. uit elkaar in 2 delen; in het West-Romeinse rijk kregen in 313 de Christenen godsdienstvrijheid, en in het Oost-Romeinse rijk werd Constantinopel op de plaats van Byzantium gesticht.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van Romeinse kunst:

 1. Realisme en portretkunst: Romeinse kunst streefde naar realisme en individuele portrettering. Beelden en portretten van keizers, politieke leiders en burgers werden nauwkeurig weergegeven met aandacht voor de fysieke kenmerken en karakteristieken van de afgebeelde personen.

 2. Eclectische invloeden: Romeinse kunst was sterk beïnvloed door andere culturen en kunststijlen, waaronder de Griekse, Etruskische, en Egyptische kunst. Deze invloeden werden samengevoegd om een eigen, unieke Romeinse stijl te creëren.

 3. Architectuur: De Romeinen waren meesters in architectuur en hebben talloze bouwwerken en monumenten achtergelaten, waaronder amfitheaters (zoals het Colosseum), aquaducten, triomfbogen en basilieken. De klassieke orden (Dorisch, Ionisch en Korinthisch) werden vaak gebruikt in Romeinse bouwwerken.

 4. Muurschilderingen: Romeinse huizen en villa's werden vaak versierd met muurschilderingen, bekend als fresco's, die scènes uit het dagelijks leven, mythologie en landschappen afbeeldden.

 5. Mozaïeken: Romeinse mozaïeken waren populaire vormen van decoratie en kunst. Ze werden vaak gebruikt voor vloerbedekking en afbeeldingen van mythologische verhalen, portretten en geometrische patronen.

 6. Beeldhouwkunst: Romeinse beeldhouwkunst varieerde van portretten van belangrijke personen tot mythologische figuren en goden. Er was een diversiteit aan stijlen, van het realisme van de Republikeinse periode tot het idealisme van de Keizertijd.

 7. Militaire kunst: Afbeeldingen van militaire overwinningen, zoals de Trajan's Column in Rome, waren een belangrijk onderdeel van de Romeinse kunst. Ze dienden als propagandamiddel en historische documentatie.

 8. Technische innovatie: Romeinse kunstenaars gebruikten diverse materialen, zoals marmer, brons, terracotta en glas. Ze ontwikkelden ook technieken zoals het smelten van glas voor mozaïeken en de vervaardiging van fresco's.

 9. Architraaf, fries en kapiteel: De Romeinse architectuur maakte vaak gebruik van klassieke bouworden, waaronder het architraaf (balk), de fries (versierde horizontale strook) en het kapiteel (de bovenkant van een zuil), zoals te zien in zuilenorden zoals de Dorische, Ionische en Korinthische.

 10. Verfijnde decoratie: Romeinse kunst stond bekend om zijn gedetailleerde decoratieve elementen, waaronder reliëfs, guirlandes, dieren- en plantenmotieven, en mythologische voorstellingen.

Romeinse kunst, net als de Romeinse cultuur zelf, was divers en uitgebreid en heeft een blijvende invloed gehad op de westerse kunst en architectuur. Haar erfenis is zichtbaar in veel moderne gebouwen en kunstvormen.

313

1400

Byzantijnse Kunst

Het byzantijnse Rijk was de voortzetting, na de scheiding door de erkenning van het Christendom in 313 N. Chr., van het Romeinse Rijk in de oostelijke provincies dat in de late oudheid en de daaropvolgende middeleeuwen een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied besloeg, met als hoofdstad Constantinopel (nu Istanbul).

De Byzantijnse kunst stond in dienst van het geloof en werd veel toegepast in de vroegchristelijke kerken. Kunstenaars beeldden vooral vertellingen af uit het leven van Jezus. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van Byzantijnse kunst:

 1. Religieuze focus: Byzantijnse kunst was sterk gericht op religie en de orthodoxe christelijke traditie. Veel van de kunstwerken waren bedoeld voor kerkelijke doeleinden, zoals iconen, muurschilderingen, mozaïeken en religieuze manuscripten.

 2. Gouden achtergronden: Gouden achtergronden en bladgoud waren kenmerkend voor Byzantijnse kunstwerken. Dit symboliseerde de hemelse, goddelijke aard van het onderwerp en bracht een spirituele glans in de kunst.

 3. Stijfheid en symmetrie: Afbeeldingen in de Byzantijnse kunst werden vaak in een frontale en stijve houding weergegeven. De nadruk lag op symmetrie en formele presentatie.

 4. Gebruik van iconen: Iconen, religieuze schilderijen op houten panelen, waren een integraal onderdeel van de Byzantijnse kunst. Deze iconen werden vereerd en dienden als hulpmiddelen bij gebed en aanbidding.

 5. Abstractie: Byzantijnse kunst maakte gebruik van abstracte symboliek om religieuze concepten en figuren uit te drukken. Hierbij werden vaak eenvoudige lijnen en vormen gebruikt om complexe theologische ideeën te communiceren.

 6. Mozaïeken: Byzantijnse mozaïeken waren prominent in de kunst en architectuur. Ze werden vaak gebruikt om kerken en basilieken te decoreren en bevatten religieuze afbeeldingen en scènes.

 7. Keizerlijke kunst: De Byzantijnse kunst werd vaak beïnvloed door keizerlijke bescherming en opdrachten. Keizers en leden van de keizerlijke familie werden vaak geportretteerd in kunstwerken.

 8. Uitbundig kleurgebruik: Byzantijnse kunst maakte uitgebreid gebruik van heldere en rijke kleuren, wat resulteerde in levendige kunstwerken.

 9. Architectuur: Byzantijnse architectuur wordt gekenmerkt door kenmerken zoals koepels, bogen, kruisvormige grondplannen en gebruik van baksteen en steen in de bouw van kerken en basilieken.

 10. Manuscripten en illuminaties: Byzantijnse manuscripten, vaak versierd met gedetailleerde miniaturen en initialen, werden gebruikt voor religieuze teksten en liturgieën.

 11. Continuïteit met de Romeinse kunst: De Byzantijnse kunst behield sommige elementen van de klassieke Romeinse kunst, met name in de weergave van architectuur en enkele iconografische motieven.

Byzantijnse kunst was een belangrijk cultureel element van het Byzantijnse Rijk en had een diepgaande invloed op de ontwikkeling van de oosters-orthodoxe christelijke traditie. Haar rijke tradities en religieuze focus maakten haar tot een unieke en blijvende vorm van kunst in de geschiedenis.

1000

1150

Romaanse Kunst

De romaanse bouwkunst herinnert aan de bouwstijl van het antieke Rome, met als opvallendste kenmerken kleine, halfronde boogramen en boogvormige timpanen boven ramen en deuren - vandaar de bijnaam 'rondbogenstijl'. Andere kenmerken van de romaanse bouwstijl zijn dikke, zware muren en korte, brede torens.
De vormen zijn decoratief, van vlechtornamenten tot fantastische mens- en dierfiguren. De me
este schilderkunst uit de romaanse periode is direct aan architectuur gerelateerd: deze wandschilderingen, meestal in kerken, vallen op door eenvoudige figuren en heldere kleuren.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Romaanse kunst:

 1. Religieuze thema's: Romaanse kunst had een sterke nadruk op religieuze thema's en was vaak gerelateerd aan de bouw en decoratie van kerken en kloosters.

 2. Architectuur: Romaanse architectuur kenmerkt zich door massieve, solide gebouwen met dikke muren, ronde bogen en halfronde gewelven. De kerken en kathedralen hadden vaak een kruisvormige plattegrond.

 3. Tympana: Tympana zijn halfcirkelvormige sculpturale panelen boven de ingangen van kerken en kathedralen. Ze bevatten vaak religieuze voorstellingen, zoals het Laatste Oordeel.

 4. Kapitelen: De kapitelen (de bovenkant van zuilen) waren vaak versierd met uitbundige beeldhouwwerken die religieuze scènes, dieren of plantaardige motieven afbeeldden.

 5. Reliëfs: Romaanse kunst bevatte vaak bas-reliëfs met religieuze voorstellingen en verhalen, zoals de levens van heiligen.

 6. Fresco's en muurschilderingen: De interieurs van kerken en kloosters werden vaak versierd met fresco's en muurschilderingen met religieuze thema's, zoals het Laatste Avondmaal en heiligen.

 7. Aandacht voor symboliek: Symbolische elementen, zoals geometrische patronen en christelijke symbolen, waren prominent aanwezig in de kunstwerken en architectuur van de Romaanse periode.

 8. Beperkt kleurgebruik: Romaanse kunst maakte gebruik van gedempte kleuren en aardetinten voor decoratie en schilderkunst.

 9. Rol van pelgrimage: Kerken in de Romaanse periode dienden vaak als belangrijke pelgrimsoorden. Dit leidde tot de bouw en decoratie van veel kerken en de verspreiding van kunst.

 10. Artisanaal en regionaal: Veel Romaanse kunstwerken werden gemaakt door lokale ambachtslieden en kunstenaars, wat leidde tot regionale variaties in stijl en decoratie.

 11. Rol van het christendom: Het christendom speelde een centrale rol in de kunst en architectuur van de Romaanse periode, en kunstwerken werden vaak gebruikt om religieuze verhalen en leringen te communiceren.

Romaanse kunst wordt geassocieerd met de middeleeuwse periode in Europa en was een belangrijke overgangsperiode tussen de vroegchristelijke en gotische kunst. Het vertegenwoordigde een bloei van bouwkunde en beeldhouwkunst die de basis legde voor de latere gotische kunst en architectuur in Europa.

1200px-Bonn_schwarzrheindorf_doppelkirche_oberkirche_innen.jpg

1140

1550

Gotiek

De gotische periode begint binnen de bouwkunst. Ze dachten dat God het bovennatuurlijk licht was dat over de aarde schijnt. Ramen moesten dit licht binnen kunnen laten en de zware Romaanse bouwstijl liet dit niet toe. Dit stimuleerde de ontwikkeling van de bouwkunst tot de ontdekking van het kruisribgewelf.
Nu was het mogelijk om hoog te bouwen, om tot in de hemel te reiken, terwijl het goddelijk licht naar binnen straalde. 
Pas in de dertiende eeuw ontstond de gotische stijl binnen de schilderkunst.


Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van gotische kunst:

 1. Verticale oriëntatie: Gotische kunst kenmerkt zich door een sterke verticale oriëntatie. Kerken en kathedralen werden hoog en slank gebouwd, met hoge gewelven, hoge spitsbogen en torens die naar de hemel reikten. Dit symboliseerde het verlangen naar het goddelijke en het streven naar de hemel.

 2. Spitsbogen: De gotische architectuur maakte uitgebreid gebruik van spitsbogen, zowel in de constructie van gewelven als in de versiering van gevels en ramen.

 3. Gotische kathedralen: Gotische kathedralen waren indrukwekkende voorbeelden van architectuur en kunst. Ze bevatten vaak uitgebreide decoratie in de vorm van beelden, glas-in-loodramen en beeldhouwwerk.

 4. Glazen ramen: Gotische kerken en kathedralen waren beroemd om hun gebrandschilderde glas-in-loodramen. Deze ramen werden gebruikt om Bijbelse verhalen en religieuze scènes te verbeelden met behulp van levendige kleuren en lichteffecten.

 5. Ribgewelven: Gotische architectuur introduceerde het gebruik van ribgewelven, die de architectonische structuur benadrukten en de mogelijkheid boden om grotere ramen te plaatsen.

 6. Luchtbogen: Gotische kerken bevatten vaak luchtbogen, externe ondersteuningsbogen die de druk van het gewelf naar buiten leidden. Deze bogen voegden niet alleen structurele stabiliteit toe, maar dienden ook als decoratieve elementen.

 7. Gargouilles: Gotische kerken hadden vaak gargouilles, waterspuwers in de vorm van fantasiewezens of monsters, die werden gebruikt om regenwater van de daken af te voeren.

 8. Beeldhouwwerk en ornamenten: Gotische beeldhouwwerken en ornamenten werden vaak gebruikt om bijbelse verhalen en religieuze figuren af te beelden. De beeldhouwwerken waren vaak levensecht en gedetailleerd.

 9. Vlammotieven en gotische boog: Gotische kunst maakte veelvuldig gebruik van het vlammotief, dat lijkt op vlammen die oprijzen en bovenaan samenkomen. De gotische boog, met zijn karakteristieke puntige bogen, was een veelvoorkomend motief.

 10. Rol van spiritualiteit: Gotische kunst en architectuur weerspiegelden de diepgaande spiritualiteit van de middeleeuwse samenleving en waren bedoeld om de religieuze gevoelens van de gelovigen te versterken.

 11. Symbolisme: Gotische kunst was doordrenkt met symbolische elementen, zoals de afbeelding van de heilige drie-eenheid, engelen, heiligen en de passie van Christus.

Gotische kunst was prominent in de middeleeuwse Europese samenleving en bereikte zijn hoogtepunt in de 12e tot de 16e eeuw. Het liet een blijvende erfenis achter in de vorm van enkele van de meest indrukwekkende kerken en kathedralen ter wereld, evenals in kunst en architectuur in latere perioden.

1400

1550

Vlaamse Primitieven

Ook wel de Noordelijke Renaissance, verwijst naar het begin van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst  waarin kunstenaars tussen 1400 en 1550 in de Nederlanden actief waren. De Vlaamse Primitieven schilderende met name religieuze onderwerpen en behoren tot de eerste schilders die op grote schaal olieverf gaan gebruiken. Hierdoor kunnen ze een veel groter detail bereiken, dan met oudere technieken. Ze worden vaak geassocieerd met de Vlaamse steden Brugge, Gent en Brussel en werden in heel Europa beroemd vanwege hun uitgebreide landschappen en de gedetailleerde afbeeldingen van personen en kleding. Ze beïnvloeden hiermee onder meer de Renaissance kunst van Italië.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Vlaamse Primitieven:

 1. Realisme en detail: De Vlaamse Primitieven staan ​​bekend om hun aandacht voor realisme en detail in hun schilderijen. Ze besteedden veel zorg aan het weergeven van texturen, materialen en de kleinste details in hun werken.

 2. Olieverftechniek: De Vlaamse Primitieven waren een van de eersten die op grote schaal olieverf gebruikten in hun schilderijen. Dit gaf hen meer controle over de transparantie en de helderheid van de kleuren en maakte het mogelijk om subtiele overgangen en details weer te geven.

 3. Landschappen: Deze kunstenaars introduceerden de weergave van landschappen als zelfstandig onderwerp in de schilderkunst. Ze schilderden gedetailleerde en realistische landschappen met aandacht voor atmosferische effecten.

 4. Symboliek: De Vlaamse Primitieven gebruikten vaak symbolische elementen in hun werken om religieuze en moralistische boodschappen over te brengen. Symbolen en allegorische voorstellingen waren veelvoorkomend in hun schilderijen.

 5. Genreschilderkunst: Naast religieuze schilderijen, beoefenden de Vlaamse Primitieven genreschilderkunst, waarbij ze het dagelijks leven van gewone mensen weergaven in realistische scènes.

 6. Portretkunst: De Vlaamse Primitieven waren bedreven in het schilderen van portretten, zowel van de adel als van de opkomende burgerklasse. Ze legden persoonlijke kenmerken en karaktertrekken vast in hun portretten.

 7. Panelen en triptieken: Veel van hun schilderijen werden op panelen geschilderd, vaak in de vorm van triptieken (drieluiken) met opklapbare zijpanelen. Deze werken waren vaak te vinden in kerken en kloosters.

 8. Religieuze werken: Hoewel ze een breed scala van onderwerpen schilderden, hadden de Vlaamse Primitieven ook een sterke focus op religieuze kunst. Ze schilderden bijbelse scènes en heiligen met veel gevoel voor detail en emotie.

 9. Meesterschap in licht en schaduw: Ze gebruikten de techniek van chiaroscuro (het contrast tussen licht en donker) om diepte en volume in hun schilderijen te creëren.

 10. Innovatie en experiment: De Vlaamse Primitieven waren innovatieve kunstenaars die nieuwe technieken en ideeën in de schilderkunst ontwikkelden en experimenteerden met compositie en kleurgebruik.

De Vlaamse Primitieven hebben een blijvende invloed gehad op de schilderkunst in Europa en worden beschouwd als een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Noord-Europese renaissance. Hun aandacht voor detail, realisme en technische excellentie heeft veel latere kunstenaars beïnvloed.

2016-tuin-der-lusten-j-bosch.jpg

1300

1450

Italiaanse Primitieven

De Italiaanse primitieven, ook bekend als de vroeg-renaissance, waren een kunststroming die zich in de 13e en 14e eeuw in Italië ontwikkelde.

De werken van de Italiaanse Primitieven zijn meer driedimensionaal en meer realistisch. Kunstenaars zetten zich af tegen de klassieke Byzantijnse stijl en gaan perspectief gebruiken. Gezichtsuitdrukkingen worden levensechter gemaakt en er wordt aandacht besteed aan kleding en stoffen. Het algemene doel is om schilderijen realistischer te maken, zodat ze meer aanspreken bij de bevolking en tot meer vroomheid lijden. De onderwerpen zijn vrijwel alleen kerkelijk. 

Deze kunststroming wordt vaak geassocieerd met kunstenaars als Giotto, Fra Angelico en Masaccio. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Italiaanse primitieven:

 1. Religieus onderwerp: De Italiaanse primitieven hadden een sterke focus op religieuze onderwerpen en thema's, en veel van hun kunstwerken waren gewijd aan bijbelse verhalen en heiligen.

 2. Realisme: De kunstenaars van de Italiaanse primitieven streefden naar meer realisme in hun weergave van de menselijke figuur en de natuur. Ze bestudeerden het menselijk lichaam en probeerden de anatomie en beweging realistischer weer te geven.

 3. Perspectief: De Italiaanse primitieven introduceerden het gebruik van lineair perspectief, dat de illusie van diepte en ruimte op het platte doek creëerde. Dit was een belangrijke stap vooruit in de westerse kunst.

 4. Naturalisme: Kunstenaars in deze periode waren geïnteresseerd in het schilderen van de natuurlijke wereld, en hun werken bevatten vaak landschappen en details van de omgeving.

 5. Gebruik van licht en schaduw: De Italiaanse primitieven maakten uitgebreid gebruik van licht en schaduw om driedimensionaliteit aan hun schilderijen toe te voegen. Dit droeg bij aan de realistische weergave.

 6. Eenvoudige en duidelijke composities: De composities in de kunstwerken van de Italiaanse primitieven waren vaak eenvoudig en duidelijk, met een focus op het vertellen van een verhaal of het overbrengen van een religieuze boodschap.

 7. Symboliek: Veel van de kunstwerken van de Italiaanse primitieven bevatten symbolische elementen die verwijzen naar religieuze concepten en deugden.

 8. Gedetailleerde weergave van emoties: De kunstenaars probeerden emoties en menselijke gevoelens nauwkeuriger weer te geven in de gezichten en houdingen van de figuren.

 9. Fresco's en muurschilderingen: De Italiaanse primitieven waren actief in het schilderen van fresco's in kerken en kapellen, en deze muurschilderingen bevatten vaak uitgebreide religieuze voorstellingen.

 10. Rol van mecenassen: De opkomst van mecenassen, welgestelde individuen of instellingen die kunstwerken financierden, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Italiaanse primitieven.

De Italiaanse primitieven legden de basis voor de Italiaanse renaissance die later volgde. Hun nadruk op realisme, perspectief en de studie van de natuur had een aanzienlijke invloed op de kunst en leidde tot de opkomst van de Renaissancekunst.

Annunciatie-Fra-Angelico-Florence.jpg

1480

1540

Renaissance

De Renaissance, een periode die zich uitstrekte van de 14e tot de 17e eeuw, was een tijd van grote culturele en artistieke verandering in Europa. Het wordt gekenmerkt door een hernieuwde interesse in de kunsten, wetenschap, filosofie en menselijke ontwikkeling na de donkere middeleeuwen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Renaissancekunst:

 1. Humanisme: De Renaissance legde sterk de nadruk op humanisme, een intellectuele beweging die de mens en zijn prestaties centraal stelde. Kunstenaars en geleerden begonnen zich meer te richten op de menselijke ervaring en de studie van de menselijke anatomie.

 2. Realisme: Renaissancekunstenaars streefden naar een grotere mate van realisme in hun werken. Ze bestudeerden de natuur, het menselijk lichaam en de natuurlijke wereld om deze nauwkeuriger weer te geven in hun schilderijen, beeldhouwwerken en architectuur.

 3. Lineair perspectief: De Renaissance introduceerde het concept van lineair perspectief in de schilderkunst, wat kunstenaars in staat stelde om diepte en ruimte op een realistische manier weer te geven.

 4. Anatomie en proportie: Kunstenaars zoals Leonardo da Vinci bestudeerden de menselijke anatomie nauwkeurig om realistische menselijke figuren te kunnen schilderen. Proportie en verhoudingen werden belangrijk in de beeldende kunst.

 5. Licht en schaduw: Kunstenaars maakten gebruik van chiaroscuro, een techniek waarbij licht en schaduw werden gebruikt om driedimensionaliteit en volume in hun werken te creëren.

 6. Naturalisme: Renaissancekunstenaars hadden een sterke interesse in het schilderen van de natuurlijke wereld, inclusief landschappen, flora en fauna.

 7. Gebruik van olieverf: De ontwikkeling en wijdverbreide acceptatie van olieverf als medium in de schilderkunst stelde kunstenaars in staat om gedetailleerdere en levendigere kleuren en texturen in hun werken te bereiken.

 8. Historische en mythologische onderwerpen: Renaissancekunst omvatte vaak historische en mythologische onderwerpen, naast religieuze thema's.

 9. Portretkunst: Portretkunst werd belangrijk in de Renaissance, en kunstenaars streefden naar het vastleggen van de persoonlijkheid en karaktertrekken van de geportretteerde.

 10. Architectuur: Renaissancearchitectuur omvatte klassieke elementen en verwees vaak naar de architectonische stijl van de klassieke oudheid. Dit leidde tot de ontwikkeling van gebouwen met kenmerkende zuilen, bogen en koepels.

 11. Multidisciplinaire kunstenaars: Veel Renaissancekunstenaars waren multidisciplinair en excelleerden in verschillende kunstvormen, zoals Leonardo da Vinci, die een schilder, beeldhouwer, uitvinder en wetenschapper was.

De Renaissance was een cruciale periode in de geschiedenis van de kunst en cultuur en heeft een blijvende invloed gehad op de westerse kunstgeschiedenis. Het markeerde een overgang van middeleeuwse kunst naar de moderne kunst en legde de basis voor de ontwikkeling van de kunst in de daaropvolgende eeuwen.

1920px-Michelangelo_-_Creation_of_Adam_cropped.jpg

1540

1600

Manierisme

Het maniërisme was een kunststroming die zich ontwikkelde in de overgangsperiode tussen de Renaissance en de Barok, in de late 16e en vroege 17e eeuw. 

De levensechte lichamen uit het werk van Michelangelo, de geïdealiseerde wereld van Rafael en de technische vernieuwingen van Leonardo da Vinci hadden de Renaissance naar een hoogtepunten gebracht. Veel kunstenaars gingen het werk van de grote meesters imiteren, tot grote ergernis van Michelangelo zelf. Slechts een kleine groep jonge kunstenaars ging op zoek naar een nieuwe stijl. Ze maakte overdreven composities met gedraaide lichamen, fellere kleuren en zelfbedachte figuren. De maniertjes van de kunstenaars zorgden voor een nieuwe overdreven en meer dramatische schilderstijl. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het maniërisme:

 1. Kunstmatigheid en affectatie: Het maniërisme staat bekend om zijn kunstmatige en affectieve stijl, waarbij kunstenaars de natuurlijke orde verstoorden en soms bewust onnatuurlijke en grillige elementen in hun werken introduceerden.

 2. Complexiteit en vervorming: Maniëristische kunstenaars neigden naar complexe composities en vervormde figuren en vormen, waardoor een gevoel van beweging en emotie ontstond.

 3. Contrasten: Er was een sterke nadruk op contrasten in licht en schaduw, kleuren en vormen. Dit creëerde dramatische effecten in de schilderijen.

 4. Elegante en langgerekte figuren: Maniëristische kunstenaars hadden de neiging om hun menselijke figuren langer en slanker te maken, met uitgerekte ledematen en vingers, wat bijdroeg aan de kunstmatige stijl.

 5. Gebruik van mythologie en allegorie: Maniëristische kunst omvatte vaak complexe mythologische verhalen en allegorische thema's die diepere lagen van betekenis uitdrukten.

 6. Beweging en dynamiek: Maniëristische kunstenaars gebruikten vaak ingewikkelde composities en beweging om dramatische en emotionele impact te creëren.

 7. Ongebruikelijke kleurenschema's: Maniëristische schilderijen maakten gebruik van ongewone kleurencombinaties die de emotionele intensiteit van het werk versterkten.

 8. Raadselachtigheid: Maniëristische werken bevatten vaak raadselachtige en mysterieuze elementen, die de toeschouwer uitnodigen om dieper na te denken over de betekenis van het werk.

 9. Decoratieve kunst: Maniëristische kunst verspreidde zich ook naar de decoratieve kunsten, zoals sieraden, meubels en architectuur, waarin de extravagante stijl en versiering prominent waren.

 10. Individualisme: Maniëristische kunstenaars toonden een sterke individuele expressie en waren vaak onafhankelijker van traditionele conventies.

 11. Kunstenaars als Michelangelo en El Greco: Beroemde kunstenaars uit deze periode, zoals Michelangelo en El Greco, worden vaak geassocieerd met het maniërisme en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze stijl.

Het maniërisme wordt vaak gezien als een reactie op de gevestigde regels en normen van de Renaissance en bereidde de weg voor de meer emotioneel geladen en dramatische kunst van de Barok. Hoewel het maniërisme kortstondig was in vergelijking met andere kunststromingen, had het een belangrijke invloed op latere kunststijlen en wordt het gewaardeerd om zijn expressieve en experimentele benadering van kunst.

Schermafbeelding-2015-06-29-om-17.07.55.png

1600

1750

Barok

De barok heeft zijn oorsprong in Italië, waar rond 1600 Caravaggio met grote lichteffecten meer dramatiek in zijn werk probeert te krijgen. Zijn realistische stijl wordt snel populair en vindt navolgers in heel Europa. Hij kiest ervoor om in zijn werken de meest dramatische moment van een verhaal af te beelden, in tegenstelling tot de Renaissance kunst die vaak moment kiest net voor of net na de belangrijkste gebeurtenis. De Italiaanse stroming in de barok houdt vast aan klassieke onderwerpen zoals klassieke mythen en bijbelverhalen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Barokkunst:

 1. Dramatische stijl: De Barok was berucht om zijn dramatische en emotionele stijl. Kunstenaars gebruikten expressieve composities, licht- en schaduweffecten en theatrale presentaties om intense emoties over te brengen.

 2. Beweging en dynamiek: De kunst van de Barok had vaak een gevoel van beweging en dynamiek, met diagonale lijnen en dramatische poses van figuren, wat een gevoel van actie en energie creëerde.

 3. Licht en schaduw: Caravaggio was een beroemde barokschilder die de techniek van tenebrisme populariseerde, waarbij sterke contrasten tussen licht en schaduw werden gebruikt om dramatische effecten te creëren.

 4. Overvloedige details: Barokke kunstwerken bevatten vaak een overvloed aan details en ornamenten, zowel in de architectuur als in schilderijen en beeldhouwwerken.

 5. Illusie en trompe-l'oeil: Barokkunstenaars waren meesters in het creëren van optische illusies, met inbegrip van trompe-l'oeil (bedrieg het oog) schilderijen en plafondschilderingen die de suggestie wekten van driedimensionale elementen.

 6. Religieuze thema's: De Barok heeft veel religieuze kunstwerken voortgebracht, zoals altaarstukken en fresco's, die vaak grote emotie en spiritualiteit uitdrukten.

 7. Mythologie en allegorie: Naast religieuze thema's werden in de Barok ook mythologische en allegorische onderwerpen populair, die vaak werden gebruikt om deugden en menselijke ervaringen te illustreren.

 8. Monumentaliteit: Barokke architectuur was monumentaal en imposant, met grote koepels, zuilengangen, en overvloedige ornamenten.

 9. Realisme en naturalisme: Barokke kunstenaars streefden naar realisme en naturalisme in de weergave van de menselijke figuur en de natuurlijke wereld.

 10. Portretkunst: Portretkunst bloeide in de Barokperiode, met realistische portretten die vaak de persoonlijkheid en sociale status van de geportretteerde benadrukten.

 11. Verspreiding over Europa: De Barok verspreidde zich vanuit Italië naar andere delen van Europa en nam vaak lokale kenmerken aan. Dit leidde tot verschillende regionale varianten van de Barokkunst.

 12. Compositie en symmetrie: Ondanks zijn dramatische stijl, behield de Barok vaak een gevoel van evenwicht en symmetrie in zijn composities.

Er zijn een tal van bekende namen binnen de schilderkunst, beeldhouwkunst en de architectuur. Een paar hele bekende zijn bijvoorbeeld beeldhouwer Gian Lorenzo Bernini, kunstschilders Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Niciloas Poussin, Claude Lorrain, Charles Le Brun, Caravaggio en graficus Giovanni Battista Piranesi. De Barok was een veelzijdige stijl die de kunst, architectuur en cultuur van Europa diepgaand beïnvloedde. Het was een reactie op de eerdere stijlen van de Renaissance en het maniërisme en werd gevolgd door de neoclassicistische beweging in de 18e eeuw. De weelderige en dramatische aard van de Barokkunst maakte het tot een van de meest opvallende en invloedrijke kunststromingen in de geschiedenis.

Las-Meninas-detail-of-the-lower-half-depicting-the-family-of-Philip-IV-of-Spain.jpg

1640

1700

Hollandse School

De Hollandse School, ook wel bekend als de Nederlandse Gouden Eeuw, verwijst naar een periode in de 17e eeuw in Nederland waarin de kunst, vooral schilderkunst, floreerde. Het was een tijd van economische welvaart, intellectuele vooruitgang en culturele bloei in de Nederlandse Republiek. Terwijl Europa verwikkeld was in geloofsoorlogen tussen katholieken en protestanten, ontwikkelde Nederland zich tot een welvarend land van koopmannen en wereldreizigers. Kunstenaars uit Vlaanderen vluchtten naar Nederland en vooral Haarlem ontwikkelde zich tot een nieuwe broeiplaats van de kunst. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de Hollandse School:

 1. Realisme en naturalisme: De Hollandse School staat bekend om zijn realisme en naturalisme in schilderijen. Kunstenaars zoals Johannes Vermeer en Jan Steen schilderden vaak alledaagse scènes en objecten met grote aandacht voor detail en nauwkeurigheid.

 2. Genreschilderkunst: Genreschilderkunst, die het dagelijks leven en alledaagse situaties afbeeldde, was een prominente stijl in de Hollandse School. Schilders toonden huishoudelijke taferelen, landschappen, straatscènes en interieurs.

 3. Portretten: Naast genreschilderkunst beoefenden Hollandse schilders portretschilderkunst. Portretten waren vaak realistisch en onthulden de persoonlijkheid van de geportretteerde.

 4. Stilleven: Stilleven schilderijen van bloemen, voedsel en gebruiksvoorwerpen waren populair in de Hollandse School. Deze schilderijen waren gedetailleerd en vaak symbolisch.

 5. Landschappen: Landschappen werden uitgebreid geschilderd en gevarieerd in stijl, van de weelderige landschappen van Jacob van Ruisdael tot de meer realistische werken van Meindert Hobbema.

 6. Licht en schaduw: Hollandse meesters waren bedreven in het gebruik van licht en schaduw om diepte en textuur te creëren in hun schilderijen.

 7. Symboliek: Symbolische elementen werden vaak gebruikt om betekenissen en moraal in de schilderijen over te brengen, vooral in stillevens en genrestukken.

 8. Invloed van de Verlichting: De periode van de Hollandse School viel samen met de Verlichting, wat leidde tot een nadruk op kennis, wetenschap en rationaliteit in de schilderkunst.

 9. Innovatief gebruik van olieverf: Hollandse schilders experimenteerden met olieverftechnieken en -toepassingen, wat resulteerde in zeer gedetailleerde en duurzame schilderijen.

 10. Onafhankelijkheid en variëteit: Kunstenaars in de Hollandse School hadden veel artistieke vrijheid en er was een breed scala aan stijlen en genres die werden beoefend, wat resulteerde in een rijke variëteit aan kunstwerken.

 11. Maatschappelijke veranderingen: De kunst van de Hollandse School weerspiegelde de maatschappelijke veranderingen in de Republiek, zoals de opkomst van de middenklasse en een grotere waardering voor het dagelijks leven.

De Hollandse School wordt vaak gevierd vanwege haar realisme en de manier waarop ze de gewone mensen en het alledaagse leven in kunst vastlegde. Bekende schilders uit de traditie van de Hollandse School waren onder meer Rembrandt van RijnJohannes VermeerAlbert CuypJan Steen (de man van leven in de brouwerij en het huishouden) en Gerard van Honthorst. Het was een van de meest vruchtbare en invloedrijke perioden in de Europese kunstgeschiedenis en blijft tot op de dag van vandaag bewonderd.

Zelf Portret als de apostel Paulus

1640

1720

Classicisme

Classicisme is een beweging die terugkeert naar de klassieke Griekse en Romeinse voorbeelden. Het classicisme is een specifiek genre van filosofie, dat zich uit in literatuur, architectuur, kunst en muziek, met Oudgriekse en Romeinse bronnen en een nadruk op de samenleving. Het kwam vooral tot uiting in het neoclassicisme van het tijdperk van de Verlichting. De grote meesters van de renaissance dienden als voorbeeld voor het classicisme.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het classicisme:

 1. Geïnspireerd door de Oudheid: Het classicisme werd geïnspireerd door de kunst, filosofie en cultuur van de klassieke oudheid. Het trachtte de harmonie, proportie en orde van de Griekse en Romeinse kunst te herstellen.

 2. Symmetrie en evenwicht: Classicistische werken kenmerkten zich door symmetrische composities, evenwichtige verdeling van elementen en een zoektocht naar perfecte harmonie.

 3. Eenvoud en helderheid: Het classicisme streefde naar eenvoud en helderheid in vorm, kleur en compositie. Kunstwerken waren vaak goed gestructureerd en met minimale decoratie.

 4. Idealisering van de mens: Classicistische kunstenaars beeldden de mens af als een ideaal wezen, vaak met ideale proporties en nobele uitdrukkingen.

 5. Historische onderwerpen: Classicistische kunst had vaak historische, mythologische en literaire onderwerpen, en het gebruikte deze verhalen om deugden en morele lessen over te brengen.

 6. Architectonische ordes: In de architectuur werden de klassieke orders, zoals de Dorische, Ionische en Korinthische orde, opnieuw geïntroduceerd en nauwgezet gevolgd.

 7. Beeldhouwkunst: Beeldhouwers creëerden sculpturen in de stijl van de klassieke oudheid, met een nadruk op perfecte anatomie en harmonieuze verhoudingen.

 8. Symmetrische tuinen: In de tuinarchitectuur werden strakke, symmetrische ontwerpen, geometrische vormen en beplante lanen kenmerkend voor de classicistische stijl.

 9. Tegenhanger van het rococo: Het classicisme was een reactie op het eerdere rococo, dat bekend stond om zijn weelderige, grillige en decoratieve stijl.

 10. Rationalisme: Classicistische kunstenaars en architecten werden beïnvloed door de rationalistische filosofie van de Verlichting en streefden naar een kunst die de rede en orde weerspiegelde.

 11. Invloed op neoclassicisme: Het classicisme legde de basis voor het neoclassicisme, een latere kunststroming in de 18e en 19e eeuw die voortbouwde op dezelfde principes.

Het classicisme wordt vaak geassocieerd met een hernieuwde interesse in de idealen en waarden van de oudheid, en het heeft een blijvende invloed gehad op de westerse kunst en architectuur, met name tijdens de 18e en 19e eeuw. Het verlangen naar orde, eenvoud en intellectuele diepgang vormde de kern van deze stijlbeweging. In Italië kunnen zowel de navolgers van de grote renaissance schilders, als de caravaggisten tot het classicisme gerekend worden, zoals Salvator Rosa en, wat later, de graficus Giovanni Battista Piranesi. In Frankrijk waren Nicolas PoussinClaude LorrainPhilippe de ChampaigneCharles Alphonse du Fresnoy en Charles Le Brun de bekendste classicisten. In de Nederlanden kunnen Gerard van HonthorstGerard Seghers en Gerard de Lairesse tot het classicisme gerekend worden. Het paleis op de Dam is van Gerrtit Adriaenszoon Berckhyde. Ook van de architect Pieter Post zijn enkele schilderijen bekend.

Berckheyde,_after_-_Het_stadhuis_op_de_Dam_te_Amsterdam_(1668-1670).jpg

1700

1760

Rococo

Na de dood van Lodewijk XIV ontstaat in Frankrijk de rococo als tegenbeweging die zich afzet tegen de strenge regels van symmetrie en classicisme. Deze speelse stijl kenmerkt zich juist door asymmetrie in de bouwkunst en door kleurrijke schilderijen. Ook qua onderwerpkeuze is de rococo vaak speels, met veel romantische taferelen en ondeugende situaties. Dit is een groot verschil met de vele Bijbelse en mythologische onderwerpen van de barok.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het rococo:

 1. Weelderigheid en frivoliteit: Het rococo kenmerkt zich door weelderige, grillige en decoratieve ontwerpen. Kunstenaars en ontwerpers richtten zich op lichtheid, elegantie en plezier.

 2. Ornamentatie: Rococo-kunstwerken en architectuur bevatten uitgebreide ornamenten, waaronder krullende bladeren, bloemen, schelpen, strikken en curven. Deze decoratieve elementen waren vaak asymmetrisch gerangschikt.

 3. Pastelkleuren: Het kleurenpalet van het rococo omvatte vaak pasteltinten, zoals lichtblauw, zachtroze en mintgroen, wat bijdroeg aan de delicate en luchtige uitstraling van de stijl.

 4. S-curve: De S-curve, een karakteristieke kromming, was een veelvoorkomend element in de rococo-stijl. Het werd gebruikt in meubelontwerp, schilderijen en architecturale details.

 5. Natuurlijke motieven: Rococo-kunstenaars haalden vaak inspiratie uit de natuur, met afbeeldingen van bloemen, bladeren, vogels, schelpen en insecten.

 6. Allegorie en mythologie: Net als bij andere kunststromingen werden allegorische en mythologische onderwerpen vaak afgebeeld in rococo-schilderijen en decoraties.

 7. Licht en luchtigheid: Het rococo streefde naar een lichte en luchtige sfeer in zowel de beeldende kunst als de architectuur, in tegenstelling tot de zwaardere en meer dramatische stijl van de barok.

 8. Terugkeer naar het privéleven: Rococo-kunst benadrukte het privéleven, het comfort van het interieur en het genieten van het dagelijks leven. Dit weerspiegelde de opkomst van een nieuwe klasse van welgestelde burgers.

 9. Interieurontwerp: Het rococo had een grote invloed op het ontwerp van interieurs, met sierlijke meubels, spiegels, behang, wandtapijten en kroonluchters die de stijl omarmden.

 10. Tegenhanger van het classicisme: Het rococo was een reactie op de strengheid van het classicisme en vertegenwoordigde een grotere vrijheid en frivoliteit in kunst en design.

 11. Invloed op de kunstnijverheid: Het rococo had een grote impact op de kunstnijverheid, met name in meubelontwerp, porseleinproductie en juwelen.

Het rococo wordt vaak geassocieerd met de weelde en elegantie van het hofleven in de 18e-eeuwse Europese samenleving. Het is een van de meest herkenbare en unieke kunststromingen in de westerse kunstgeschiedenis en heeft een blijvende invloed gehad op de esthetiek van kunst en design in latere perioden.

the-swing-1767.jpg!Large.jpg

1760

1820

Neoclassicisme

Rond 1800 raakte de klassieke kunst van de Grieken en Romeinen weer in zwang. In de architectuur kwam dit terug in grote zuilen zoals in een Griekse tempel. Napoleon liet ook triomfbogen bouwen, zoals uit de tijd van de Romeinen. De klassieke mythen werden weer veel geschilderd en ook in de beeldende kunst voerde het klassieke ideaal de boventoon. Andere populaire onderwerpen waren historiestukken, waarin Napoleon als keizer wordt getoond.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het neoclassicisme:

 1. Terugkeer naar de oudheid: Het neoclassicisme probeerde de idealen van de klassieke oudheid te herstellen in de kunst, architectuur en cultuur, met nadruk op orde, symmetrie en rationeel denken.

 2. Symmetrie en eenvoud: Neoclassicistische kunst en architectuur kenmerkten zich door symmetrische composities en eenvoudige, strakke lijnen.

 3. Proportie en harmonie: Kunstenaars en architecten gebruikten de Gulden Snede en de canon van de menselijke proporties om evenwichtige en harmonieuze composities te creëren.

 4. Classicistische orders: In de architectuur werden de klassieke orders, zoals de Dorische, Ionische en Korinthische zuilen, opnieuw geïntroduceerd en nauwkeurig gevolgd.

 5. Historische en mythologische onderwerpen: Net als bij het classicisme werden in het neoclassicisme vaak historische, mythologische en literaire onderwerpen afgebeeld, waarbij deugden en morele lessen werden geïllustreerd.

 6. Naturalisme: Het neoclassicisme nam elementen van het realisme over, waarbij kunstenaars streefden naar een realistische weergave van de menselijke figuur en de natuurlijke wereld.

 7. Monumentaliteit: Neoclassicistische architectuur was vaak monumentaal en imposant, met grote zuilengangen en indrukwekkende gevels.

 8. Invloed van de Verlichting: Het neoclassicisme was sterk beïnvloed door de ideeën van de Verlichting, met nadruk op rationaliteit, wetenschap en kennis.

 9. Politieke en maatschappelijke context: Het neoclassicisme werd vaak geassocieerd met de politieke en maatschappelijke idealen van de Franse Revolutie en de Amerikaanse Revolutie. Het symboliseerde de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

 10. Tegenhanger van het rococo: Het neoclassicisme was een reactie op het rococo en de excessen van de barok, met een nadruk op sereniteit en rede.

 11. Invloed op de academische kunst: Het neoclassicisme had een grote invloed op de academische kunstwereld en legde de basis voor de academische schilderkunst in de 19e eeuw.

Het neoclassicisme was een belangrijke stroming in de kunstgeschiedenis en beïnvloedde niet alleen schilderkunst en architectuur, maar ook literatuur, muziek en mode. Het legde de nadruk op intellectuele diepgang en morele waarden, en het bleef een invloedrijke stijl gedurende de 19e eeuw en zelfs tot in de 20e eeuw.

Cieling in het Louvre

1790

1850

Romantiek

Meer nog dan stroming binnen de kunst, was de Romantiek een manier van leven, een filosofie die zich uitstrekte van literatuur tot muziek, van kunst tot wetenschap. De romantische kunstenaar zet zich af tegen de rationele houding van de politiek en de maatschappij en zoekt zijn toevlucht tot het subjectieve. In schilderijen zie je landschappen, verre landen, sprookjes, mythische verhalen en aandacht voor persoonlijke verhalen. Alles is een vlucht voor de harde werkelijkheid.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de romantiek:

 1. Emotie en gevoel: Romantische kunstenaars legden grote nadruk op het uitdrukken van emotie en gevoel in hun werken. Ze streefden naar het oproepen van sterke emotionele reacties bij de toeschouwer of lezer.

 2. Individualisme: De romantiek legde de nadruk op de individualiteit en het unieke karakter van elk individu. Kunstenaars en schrijvers onderzochten hun eigen emoties en persoonlijke ervaringen.

 3. Verbeelding en creativiteit: De romantiek omarmde de kracht van de verbeelding en fantasie. Veel werken waren droomachtig, mysterieus en vol symboliek.

 4. Verbondenheid met de natuur: Romantische kunstenaars hadden een diepe verbondenheid met de natuur en schilderden vaak landschappen in hun meest majestueuze vormen. De natuur werd gezien als een bron van inspiratie en een spiegel van de menselijke ziel.

 5. Terug naar het verleden: Romantici voelden zich aangetrokken tot het verleden, zowel het middeleeuwse als het verre verleden, en creëerden werken met historische of nostalgische elementen.

 6. Mystiek en het bovennatuurlijke: Het bovennatuurlijke en mystieke waren belangrijke thema's in de romantiek. Het omvatte folklore, legendes, mythen en sprookjes.

 7. Nationalisme: In veel landen droeg de romantiek bij aan de opkomst van nationaal bewustzijn en trots. Kunstenaars uitten vaak hun patriottisme en interesse in nationale geschiedenis en cultuur.

 8. Subjectiviteit: De subjectieve ervaring en de innerlijke wereld van het individu werden centrale thema's in romantische literatuur en kunst.

 9. Kunst en muziek: Beroemde componisten zoals Beethoven en Schubert schreven muziekstukken die de romantische geest weerspiegelden, terwijl kunstenaars zoals Caspar David Friedrich en Eugène Delacroix schilderijen creëerden die de romantische idealen weergaven.

 10. Rebellie tegen de gevestigde orde: De romantiek uitte vaak een vorm van opstandigheid tegen de gevestigde orde, de industrialisatie en maatschappelijke conventies.

 11. Romantische literatuur: Grote schrijvers zoals Lord Byron, Mary Shelley, Johann Wolfgang von Goethe, en Victor Hugo waren belangrijke figuren in de romantische literatuur.

De romantiek was een veelzijdige stroming die vele kunstdisciplines omvatte en een blijvende impact heeft gehad op de westerse cultuur. Het beïnvloedde niet alleen de kunst en literatuur, maar ook de politiek, de filosofie en de maatschappij in het algemeen. Het was een tijdperk van passie, verbeelding en verandering

caspar-david-friedrich-nebelmeer-1079061089-jpg--79924-.jpg

1840

1870

Realisme

Deze nieuwe stroming vindt het geïdealiseerde neoclassicisme en het grote gebaar van de romantiek allemaal erg overdreven. Daarom gaan realistische schilders de wereld om zich heen schilderen zonder opsmuk. Realisten houden van onderwerpen als het simpele boerenleven, landschappen en scènes uit het stadsleven. Ook de schilderstijl en het kleurgebruik van de realisten is sober.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het realisme:

 1. Alledaagse onderwerpen: Realistische kunstenaars kozen vaak alledaagse onderwerpen voor hun werken, zoals het leven van de arbeidersklasse, het plattelandsleven, stadsgezichten en portretten van gewone mensen.

 2. Objectieve weergave: Het realisme streefde naar een objectieve weergave van de realiteit, zonder overdreven idealisering of dramatisering. Kunstenaars wilden de wereld laten zien zoals die was.

 3. Sociale betrokkenheid: Veel realistische kunstenaars hadden een sterke sociale betrokkenheid en gebruikten hun kunst om maatschappelijke problemen en ongelijkheid aan de kaak te stellen.

 4. Naturalisme: Het realisme was sterk verbonden met het naturalisme, een stroming die de nadruk legde op de wetenschappelijke en naturalistische weergave van de wereld, inclusief de donkere aspecten van het menselijk bestaan.

 5. Afwezigheid van idealisatie: In tegenstelling tot eerdere kunststromingen zoals het romantisme, waarin idealisatie en emotie centraal stonden, vermijdde het realisme idealisatie en concentreerde het zich op de harde realiteit.

 6. Belichting van sociale kwesties: Realistische kunstenaars benadrukten sociale en economische problemen, zoals armoede, kinderarbeid en ongelijkheid, en riepen op tot sociale hervormingen.

 7. Technische nauwkeurigheid: Kunstenaars in het realisme besteedden veel aandacht aan technische nauwkeurigheid en precisie in hun schilderijen.

 8. Stadsgezichten en industriële revolutie: Tijdens de industriële revolutie werden stadsgezichten en industriële landschappen vaak weergegeven in realistische kunst om de opkomst van de moderne stedelijke samenleving te illustreren.

 9. Fotografie: De opkomst van de fotografie had invloed op het realisme, omdat kunstenaars werden geconfronteerd met de uitdaging om de realiteit op een nieuwe manier weer te geven, los van de noodzaak om letterlijk te kopiëren.

 10. Invloed op literatuur: Het realisme had ook een belangrijke invloed op de literatuur, met beroemde schrijvers als Gustave Flaubert, Honoré de Balzac en Leo Tolstoj die realistische romans schreven.

Het realisme was een belangrijke reactie op de romantische en idealistische kunststromingen van de 18e en vroege 19e eeuw. Het markeerde een keerpunt in de kunst, waarbij de nadruk werd gelegd op eerlijkheid en objectiviteit in de weergave van de wereld, en het had een diepgaande invloed op latere kunststromingen en op de ontwikkeling van de moderne kunst.

ob_dc13c2_the-angelus.jpg

1860

1890

Impressionisme

Schilderen in de openlucht, overvloedig licht, het uitgaansleven van Parijs, felle kleuren, afbeeldingen van de moderne stad, losse penseelstreken, maar vooral het vangen van het moment is kenmerkend voor deze periode. 

Het impressionisme begon in Frankrijk waar een groep jonge kunstenaars in een nieuwe stijl begon te werken en werd afgewezen door de kunstcritici van de grote Salons. Later werden deze taferelen wereldwijd bewonderd.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het impressionisme:

 1. Impressionistische technieken: Impressionisten gebruikten innovatieve technieken, zoals het werken in de open lucht (en plein air), om de natuurlijke veranderingen in licht en kleur vast te leggen.

 2. Licht en kleur: Een van de centrale kenmerken van het impressionisme was het gebruik van licht en kleur om atmosferische effecten en de veranderende weergave van objecten en landschappen vast te leggen.

 3. Korte, losse penseelstreken: Impressionistische schilderijen werden gekenmerkt door korte, losse penseelstreken die vaak duidelijk zichtbaar waren. Dit creëerde een gevoel van beweging en energie in de werken.

 4. Weergave van het momentane: Impressionistische kunstenaars probeerden momenten vast te leggen, vaak met nadruk op dagelijkse scènes, waarbij ze de veranderende omstandigheden en het licht gedurende de dag of seizoenen benadrukten.

 5. Focus op licht en schaduw: Licht en schaduw waren cruciale elementen in impressionistische schilderijen, waarbij kunstenaars speelden met de effecten van licht op de objecten.

 6. Natuur en landschap: Impressionistische kunstenaars hadden vaak een voorliefde voor de natuur, landschappen, tuinen en buitenactiviteiten als onderwerp van hun werken.

 7. Afwezigheid van harde contouren: In tegenstelling tot eerdere kunststromingen vermeden impressionisten harde contouren en scherpe lijnen, wat resulteerde in een zachtere en meer vloeiende weergave van objecten.

 8. Veranderende sfeer: Impressionistische schilderijen weerspiegelden de veranderende sfeer van het moment, waarbij de nadruk lag op de vluchtige aard van de werkelijkheid.

 9. Onconventionele composities: Impressionistische kunstenaars doorbraken vaak conventionele regels van compositie en richtten zich op het vastleggen van het alledaagse en spontane.

 10. Invloed op latere kunststromingen: Het impressionisme was een belangrijke overgangsstroming die de weg effende voor de ontwikkeling van latere kunststromingen, zoals het postimpressionisme, fauvisme en het expressionisme.

Enkele van de bekendste impressionistische schilders zijn onder andere Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro en Berthe Morisot. Het impressionisme bracht een radicale verandering in de kunst teweeg en wordt tegenwoordig gezien als een van de meest invloedrijke kunststromingen in de moderne kunstgeschiedenis.

Waterlelies-Claude-Monet-1907-Sothebys.jpg.webp

1870

1900

Symbolisme

Het symbolisme is nauw verwant aan de romantiek en ontstaat in de schilderkunst rond 1870 in Frankrijk. Symbolisten kiezen graag voor mythologische droomvoorstellingen om een ideale wereld te creëren. Ook zijn er veel oriëntalistische invloeden en verwijzingen naar oude volksverhalen. Veel nadruk wordt gelegd op emoties. De stroming verspreid zich vanuit Frankrijk over heel Europa en vindt veel navolging en Duitsland en Rusland. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het symbolisme:

 1. Symboliek en suggestie: Het symbolisme benadrukte het gebruik van symbolen en metaforen om abstracte ideeën en emotionele ervaringen over te brengen. Kunstenaars wilden niet alleen de zichtbare wereld weergeven, maar ook de innerlijke betekenissen en gevoelens.

 2. Verbeelding en droomwereld: Het symbolisme was sterk beïnvloed door de droomwereld, de fantasie en het onderbewuste. Veel kunstwerken hadden een dromerige, mysterieuze en soms hallucinerende kwaliteit.

 3. Terugkeer naar de middeleeuwen: Symbolistische kunstenaars waren vaak gefascineerd door de middeleeuwse kunst, literatuur en mystiek, en ze gebruikten middeleeuwse symbolen en thema's in hun werk.

 4. Afwijzing van de materiële wereld: Het symbolisme keerde zich vaak af van de materiële en zichtbare wereld en richtte zich op de spirituele en bovennatuurlijke aspecten van het leven.

 5. Mystiek en esoterie: Symbolistische kunstenaars waren vaak geïnteresseerd in mystiek, occultisme en esoterische tradities. Ze zochten naar een dieper begrip van het spirituele en het metafysische.

 6. Innerlijke emotie: Het symbolisme probeerde de innerlijke emotie en de subjectieve ervaring van de kunstenaar uit te drukken, vaak met een zwaar accent op melancholie, angst en extase.

 7. Kleur en symboliek: Kleur had een belangrijke symbolische betekenis in het symbolisme, waarbij bepaalde kleuren werden geassocieerd met bepaalde emoties en betekenissen.

 8. Synesthesie: Sommige symbolistische kunstenaars experimenteerden met synesthesie, waarbij ze probeerden meerdere zintuigen tegelijk te prikkelen in hun werken.

 9. Invloed op literatuur: Het symbolisme was niet beperkt tot de beeldende kunst, het had ook een grote invloed op de literatuur. Beroemde symbolistische schrijvers waren onder andere Stéphane Mallarmé, Arthur Rimbaud en Paul Verlaine.

 10. Voorloper van het surrealisme: Het symbolisme wordt vaak gezien als een voorloper van het surrealisme, een kunststroming die de nadruk legde op de verbeelding en het onderbewuste.

Beroemde symbolistische kunstenaars zijn onder andere Gustave Moreau, Odilon Redon, Fernand Khnopff en Edvard Munch. Het symbolisme was een reactie op de rationaliteit en materialisme van de 19e eeuw en zocht naar nieuwe manieren om de diepere en mystieke aspecten van het menselijk bestaan uit te drukken. Het was een belangrijke beweging in de ontwikkeling van de moderne kunst en literatuur.

large.jpg

1880

1910

Post-impressionisme

De term post-impressionisme werd rond 1910 bedacht voor het werk van Cézanne, Van Gogh en Gauguin, maar omvat in brede zin alle na-impressionistische kunst aan het eind van de 19e eeuw. Veel post-impressionistische kunstenaars werken volgens een kleurentheorie waarbij tegengestelde kleuren naast elkaar op het doek werden gebracht. Pointillistische kunstenaars deden dit door kleine puntjes van tegengestelde kleuren naast elkaar op het doek te zetten zodat dieptewerking ontstond, dit heet naast pointillisme ook wel divisionisme of neo-impressionisme.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het post-impressionisme:

 1. Experimentele technieken: Post-impressionistische kunstenaars experimenteerden met nieuwe technieken en stijlen om hun persoonlijke visie en emotionele reacties op het onderwerp uit te drukken. Dit omvatte het gebruik van gedurfde kleuren, vlakke composities en expressieve penseelstreken.

 2. Persoonlijke interpretatie: Post-impressionisten gaven de voorkeur aan hun persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid boven een getrouwe weergave. Ze benadrukten hun eigen gevoelens en emoties in hun werk.

 3. Symbolisme en abstractie: Sommige post-impressionistische kunstenaars gebruikten symbolische elementen en bewogen zich in de richting van abstractie, waarbij ze vaak afweken van de directe observatie van de natuur.

 4. Kleurgebruik: Post-impressionisten gebruikten vaak felle, ongebruikelijke kleuren om emotie en sfeer in hun werk te versterken.

 5. Compositie: In tegenstelling tot het impressionisme, dat vaak alledaagse scènes weergaf, experimenteerden post-impressionisten met compositie en vorm, waardoor hun schilderijen vaak een meer abstracte of symbolische kwaliteit kregen.

 6. Belang van licht: Hoewel post-impressionisten de nadruk bleven leggen op lichteffecten, gebruikten ze licht op een meer expressieve manier en veranderden ze soms de kleur van het licht om een bepaalde sfeer te creëren.

 7. Individuele stijlen: Elke post-impressionistische kunstenaar ontwikkelde zijn eigen unieke stijl, waardoor er een grote verscheidenheid aan benaderingen binnen de beweging was.

 8. Invloed op latere stromingen: Het post-impressionisme had een aanzienlijke invloed op latere kunststromingen, waaronder het fauvisme, kubisme en expressionisme.

Beroemde post-impressionistische kunstenaars zijn onder andere Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Georges Seurat. Elk van deze kunstenaars had zijn eigen unieke stijl en benadering, maar allemaal deelden ze de wens om de impressionistische technieken te overstijgen en een diepere emotionele en persoonlijke betekenis in hun werk uit te drukken. Het post-impressionisme markeerde een belangrijke overgangsperiode in de ontwikkeling van de moderne kunst.

fit.jpg

1900

1915

Fauvisme 

Fauvisme was een invloedrijke kunststroming die aan het begin van de 20e eeuw opkwam en vooral geassocieerd wordt met een groep kunstenaars in Frankrijk. Het fauvisme wordt gekenmerkt door het gebruik van felle, onverdunde kleuren en het loslaten van realistische kleurenschema's.

Felle kleuren worden onverdund naast elkaar worden geplaatst. In het begin heeft de stroming veel raakvlakken met het pointillisme en werken de kunstenaars vooral met streepjes en puntjes. Ze durven ook delen van het doek onbedekt te laten, zodat het doek ook dienstdoet als een kleur. Maar al snel worden de streepjes vervangen door grotere kleurvlakken en gaan de Fauves ook dikke lijnen gebruiken. In het begin schilderen de Fauves vooral landschappen, later ook veel portretten.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het fauvisme:

 1. Gebruik van felle kleuren: Fauvistische kunstenaars gebruikten vaak felle en expressieve kleuren, die onverdund rechtstreeks uit de tube werden aangebracht op het doek. Dit zorgde voor een krachtig visueel effect.

 2. Onrealistisch kleurgebruik: Fauvisten gebruikten kleuren op een manier die niet overeenkwam met de werkelijkheid. Ze gebruikten kleuren niet om de objecten realistisch weer te geven, maar om emoties en sfeer uit te drukken.

 3. Geometrische vormen: Fauvistische kunstenaars gebruikten vaak eenvoudige, bijna geometrische vormen om objecten en figuren weer te geven. Deze vereenvoudiging van vormen benadrukte het expressieve karakter van de kleuren.

 4. Subjectieve benadering: Fauvisten benaderden hun onderwerpen op een subjectieve manier en gebruikten kleur om de innerlijke emoties en gevoelens van de kunstenaar weer te geven.

 5. Vrije penseelstreken: Fauvistische schilderijen hadden vaak vrije, expressieve penseelstreken, die de spontaniteit en levendigheid van het moment benadrukten.

 6. Afwijzing van perspectief: Fauvistische kunstenaars braken met conventionele perspectiefregels en stelden zich open voor nieuwe manieren van ruimtelijke weergave.

 7. Invloed van Afrikaanse kunst: Het fauvisme werd beïnvloed door niet-westerse kunst, met name Afrikaanse maskers en sculpturen, en deze invloed is zichtbaar in de vereenvoudigde vormen en het gebruik van maskerachtige gezichten in sommige werken.

 8. Ontwikkeling van de moderne kunst: Het fauvisme wordt vaak gezien als een van de eerste avant-gardebewegingen die de weg effende voor de ontwikkeling van de moderne kunst. Het legde de nadruk op individuele expressie en artistieke vrijheid.

Beroemde fauvistische kunstenaars zijn onder andere Henri Matisse, André Derain, Raoul Dufy en Kees van Dongen. Het fauvisme was een reactie op het impressionisme en het post-impressionisme en vertegenwoordigde een radicale verandering in de manier waarop kunstenaars kleur en vorm gebruikten. Het markeerde het begin van een periode van experimentatie en vernieuwing in de kunstgeschiedenis.

1905

1920

Kubisme

Kubistische kunstenaars proberen hetzelfde object van verschillende standpunten te bekijken. Hierdoor ontstaat een vervormd beeld van platte vlakken die samen het beeld vormen. Kleur is voor kubisten niet belangrijk en kleuren worden daarom vaak versimpeld tot bruine en grijze tinten. Het stilleven is een veelvoorkomend onderwerp, maar ook landschappen en portretten worden geschilderd.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het kubisme:

 1. Geometrische vormen: Kubistische kunstenaars gebruikten vaak geometrische vormen, zoals kubussen, kegels en piramides, om objecten en figuren weer te geven. Ze braken deze vormen op in verschillende facetten en weergaven ervan vanuit meerdere gezichtspunten.

 2. Analytisch kubisme: In de vroege fase van het kubisme, het analytische kubisme, werd de werkelijkheid geanalyseerd en gedemonteerd in abstracte vormen. Het schilderij benaderde bijna het abstracte, waarbij herkenbare objecten werden gereduceerd tot hun essentiële vormen.

 3. Collage: Kubistische kunstenaars introduceerden het gebruik van collage, waarbij ze echte objecten, zoals krantenknipsels en behang, in hun schilderijen opnamen om een nieuwe visuele taal te creëren.

 4. Perspectief: Het kubisme verwierp het traditionele lineaire perspectief ten gunste van het weergeven van objecten vanuit meerdere gezichtspunten tegelijk. Dit creëerde een fragmentarische en kubistische ruimte in het schilderij.

 5. Afwijzing van traditionele representatie: Kubistische kunstenaars weigerden de traditionele representatie van de werkelijkheid en streefden naar een nieuwe en meer intellectuele benadering van beeldende kunst.

 6. Monochromie: Kubistische schilderijen waren vaak monochroom, met beperkt kleurgebruik, wat de nadruk legde op de vormen en de structuur van het werk.

 7. Kubistische kijk op tijd: Het kubisme bracht een nieuw begrip van tijd in de kunst, waarbij het verloop van de tijd werd gesuggereerd door het combineren van verschillende momenten in één enkel schilderij.

 8. Ontwikkeling van abstractie: Hoewel het kubisme begon als een vorm van analyse, evolueerde het later naar het synthetische kubisme, waarbij kunstenaars objecten en figuren opnieuw samenstelden in abstracte vormen.

Beroemde kubistische kunstenaars zijn onder andere Pablo Picasso, Georges Braque, Juan Gris en Fernand Léger. Het kubisme markeerde een radicale verschuiving in de kunst, waarbij traditionele benaderingen van ruimte, vorm en perspectief werden uitgedaagd en heroverwogen. Het had een diepgaande invloed op de ontwikkeling van de moderne kunst en inspireerde latere kunststromingen, zoals het abstract expressionisme en het constructivisme.

Picasso-in-het-Picasso-Museum-in-de-Spaanse-stad-Mallaga-978x1024.webp

1909

1915

Futurisme

Aan het begin van de 20e eeuw heerste er een sfeer van optimisme in Europa. De snelle technologische vooruitgang van de industriële revolutie zorgde voor een hogere levensstandaard en bracht nieuwe mogelijkheden. Een groep kunstenaars wilde die beweging in hun kunstwerken proberen weer te geven. Vaak werd dit gedaan door het bewegende object in meerdere fasen over elkaar heen af te beelden. Het futurisme werd gedreven door de wens om de dynamiek van de moderne tijd met nieuwe technieken om te zetten in kunst.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het futurisme:

 1. Aanbidding van technologie: Futuristen bewonderden de moderne technologie, zoals auto's, treinen, vliegtuigen en industrie, en zagen deze als de belichaming van de vooruitgang. Ze geloofden dat technologie de maatschappij zou veranderen en vernieuwen.

 2. Snelheid en dynamiek: Futuristische kunstwerken probeerden snelheid en beweging vast te leggen, vaak met wervelende lijnen, cirkels en diagonalen om de sensatie van snelheid over te brengen.

 3. Fragmentatie en simultaneïteit: Futuristische schilderijen en literatuur bevatten vaak fragmentarische en simultane elementen, waarbij verschillende gezichtspunten en momenten in één werk werden gecombineerd om de dynamiek van het moderne leven weer te geven.

 4. Gebruik van heldere kleuren: Futuristische schilderijen maakten gebruik van heldere, vaak schokkende kleuren om de opwinding en het drama van de moderne wereld over te brengen.

 5. Antikunst en antimuseum: De futuristen verzetten zich tegen traditionele kunstvormen en beschouwden veel klassieke kunst als achterhaald. Ze pleitten voor een nieuwe kunst die de gevestigde orde uitdaagde.

 6. Manifesten en poëzie: Futuristische kunstenaars en schrijvers publiceerden manifesten om hun ideeën en doelstellingen te communiceren. Ze schreven experimentele poëzie en literatuur die de conventies van de tijd tartten.

 7. Politieke betrokkenheid: Sommige futuristen waren politiek actief en steunden het Italiaanse fascisme van Benito Mussolini. Dit bracht de beweging echter in conflict met andere kunstenaars en intellectuelen.

 8. Verspreiding over disciplines: Het futurisme verspreidde zich over verschillende kunstdisciplines, waaronder schilderkunst, beeldhouwkunst, literatuur, theater, muziek en architectuur.

Beroemde futuristische kunstenaars zijn onder andere Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Giacomo Balla en Gino Severini. Het futurisme was een radicale en controversiële beweging die de kunstwereld van die tijd op zijn kop zette. Hoewel het futurisme niet zo lang bestond als sommige andere kunststromingen, liet het een blijvende invloed achter op de moderne kunst en de manier waarop kunstenaars de wereld om hen heen benaderden.

hond-giacomo_balla.webp

1910

1925

Expressionisme

Het expressionisme ontstaat aan het begin van de 20e eeuw in Duitsland. Expressionistische kunstenaars gebruiken felle kleuren en primitieve vormen om emoties te uiten. De kunstwerken tonen geen realistische weergave van de werkelijkheid, maar een ervaring of een innerlijk idee. Het expressionisme wordt daarom ook wel gezien als een vervolg op de Romantiek en het Symbolisme.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het expressionisme:

 1. Emotionele expressie: Expressionistische kunstenaars streefden ernaar om emotie en innerlijke gevoelens uit te drukken in hun werken. Ze wilden de innerlijke menselijke ervaring weergeven, vaak met een sterke nadruk op angst, angst, extase en andere intense emoties.

 2. Subjectiviteit: Het expressionisme legde de nadruk op de subjectieve ervaring en het individuele perspectief van de kunstenaar. Kunstwerken waren vaak persoonlijke uitdrukkingen van de kunstenaar.

 3. Onconventionele kleuren: Expressionistische kunstwerken gebruikten vaak onconventionele en krachtige kleuren om emotie en sfeer over te brengen. De kleurkeuzes waren vaak fel en schokkend.

 4. Exaggeratie en vervorming: Expressionistische kunstwerken bevatten vaak vervormde, uitvergrote vormen om de emotionele intensiteit van het onderwerp te benadrukken. Dit kan zowel in de beeltenis van het menselijk lichaam als in de weergave van de natuur voorkomen.

 5. Symboliek: Expressionisten maakten gebruik van symboliek en metaforen om hun emotionele boodschappen over te brengen. Symbolen werden vaak op een persoonlijke en abstracte manier geïnterpreteerd.

 6. Afwijzing van academische conventies: Expressionistische kunstenaars verwierpen de academische tradities en regels van de kunst in het voordeel van meer spontane, experimentele en persoonlijke benaderingen.

 7. Invloed op literatuur en theater: Het expressionisme had ook een grote invloed op de literatuur en het theater, waarbij schrijvers en dramatisten de stijl en thema's van het expressionisme overnamen.

 8. Maatschappelijke en politieke betrokkenheid: Veel expressionistische kunstenaars waren betrokken bij politieke en maatschappelijke kwesties van hun tijd, en hun werk weerspiegelde vaak hun zorgen en standpunten.

 9. Verschillende nationale stromingen: Expressionisme had verschillende nationale uitlopers, waaronder het Duitse expressionisme, het Oostenrijkse expressionisme, het Vlaamse expressionisme en anderen, die elk hun eigen kenmerken en invloeden hadden.

Beroemde expressionistische kunstenaars zijn onder andere Edvard Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky en Egon Schiele. Het expressionisme was een veelzijdige beweging die diverse kunstdisciplines omvatte en de weg effende voor latere kunststromingen, zoals het abstract expressionisme en het existentialisme. Het heeft een blijvende invloed gehad op de moderne kunst en literatuur.

Wassily Kandinsky - Intersecting Lines 1923 - (MeisterDrucke-557692).jpg

1910

1925

Dadaïsme

Dadaïsme was een avant-gardistische kunstbeweging die ontstond tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, voornamelijk in Zürich, Zwitserland, maar al snel verspreidde het zich naar andere steden in Europa en de Verenigde Staten. Dadaïsten staan bekend om hun absurde en nonsensicale kunstwerken en hun afwijzing van de traditionele normen en waarden van de kunst. De Dada-beweging was een mengelmoes van literatuur, toneel, beeldende kunst en toegepaste kunst waar de kunstenaars continue samenwerkte. Dada kunstenaars maakten veelal tijdelijke kunst uitingen zoals performances en installaties die eenmalig te zien waren. Er is daarom relatief weinig Dada kunst bewaard gebleven.

 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het dadaïsme:

 1. Anti-kunst: Dadaïsten streefden naar anti-kunst en probeerden de gevestigde kunstnormen te ondermijnen. Ze verzetten zich tegen conventionele kunstvormen en wilden de kunstwereld provoceren en choqueren.

 2. Nonsens en absurditeit: Dadaïstische werken waren vaak absurd, nonsensicaal en humoristisch. Ze gebruikten onverwachte combinaties van beelden, woorden en geluiden om conventionele betekenis te ondermijnen.

 3. Collage en readymades: Dadaïsten maakten gebruik van collages, waarbij ze verschillende materialen en beelden combineerden om nieuwe betekenissen te creëren. Ze gebruikten ook readymades, alledaagse objecten die ze tot kunstwerken verklaarden.

 4. Kritiek op de samenleving: Dadaïsten waren vaak sterk kritisch over de samenleving en politiek, vooral in het licht van de Eerste Wereldoorlog. Ze uitten hun ongenoegen over de waanzin van de oorlog en de hypocrisie van de maatschappij.

 5. Anti-autoriteit: Dadaïsten waren rebels en anti-autoritair. Ze verzetten zich tegen de gevestigde orde en geloofden niet in de heilige status van kunstenaars of kunstcritici.

 6. Performancekunst: Dadaïsten voerden vaak provocerende performances uit, zoals geluidsgedichten, manifestaties en theatrale acts, die de absurditeit van het leven benadrukten.

 7. Internationale beweging: Dadaïsme verspreidde zich snel naar verschillende steden en landen, waaronder Parijs, New York, Berlijn en Keulen. Elke groep had zijn eigen kenmerken en benaderingen van dadaïsme.

 8. Ondergang en invloed: Dadaïsme was van korte duur en viel uiteen naarmate de beweging zich verspreidde. Niettemin had het een diepgaande invloed op latere kunststromingen, waaronder het surrealisme, het absurdisme en de popart.

Bekende dadaïsten waren onder andere Tristan Tzara, Hugo Ball, Marcel Duchamp, en Max Ernst. Het dadaïsme is vooral bekend geworden vanwege zijn radicale en iconoclastische benadering van kunst en cultuur. Het legde de basis voor de experimenten en uitdagingen die zouden volgen in de moderne kunst en blijft een belangrijk hoofdstuk in de kunstgeschiedenis.

1605974260590.jpg

1910

1940

De Stijl

De kunstenaars van de Stijl waren geïnpireerd door het kubisme van Picasso en de abstracte van Kandinksy en ontwikkelde een eigen vormentaal waarin ze zochten naar de meest pure kunst. Ze vonden dit in eenvoudige geometrische vormen en het gebruik van de primaire kleuren rood, geel en blauw. De Stijl kunstenaars maakten alleen abstracte kunstwerken, maar probeerde hun idealen ook te vertalen naar toepasbare kunst. Daarom werden ook architecten en ontwerpers opgenomen in de kunstenaarsgroep.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van De Stijl:

 1. Geometrische abstractie: De Stijl-kunstenaars gebruikten eenvoudige geometrische vormen, zoals rechthoeken, vierkanten en lijnen, om abstracte kunstwerken te creëren. Ze streefden naar universele vormen die losstaan van individuele subjectieve ervaring.

 2. Beperkt kleurgebruik: De Stijl beperkte het kleurgebruik vaak tot de primaire kleuren (rood, blauw en geel) en de niet-kleuren (wit, zwart en grijs). De combinatie van deze kleuren resulteerde in een beperkt en gestandaardiseerd palet.

 3. Neoplasticisme: De Stijl omarmde het concept van "neoplasticisme", waarbij kunst werd beschouwd als een zuivere expressie van universele harmonie en orde. Dit omvatte het gebruik van abstracte vormen en strikte regels voor compositie.

 4. Uitgesproken asymmetrie: De Stijl benadrukte asymmetrische composities en evenwicht door het plaatsen van geometrische vormen en lijnen op het doek op een manier die een gevoel van harmonie en evenwicht opriep.

 5. Universele taal: De Stijl streefde naar een universele visuele taal die grenzen en culturele verschillen zou overstijgen. Ze zagen kunst en design als middelen om de wereld te verbeteren.

 6. Architectuur en design: De Stijl had een sterke invloed op architectuur en design, met de nadruk op functionaliteit en eenvoud. Bekende architecten, zoals Gerrit Rietveld, ontwierpen meubels en gebouwen in de stijl van De Stijl.

 7. Mondriaan en Van Doesburg: Piet Mondriaan en Theo van Doesburg waren twee van de belangrijkste figuren binnen De Stijl en hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de beweging.

 8. Invloed op latere kunststromingen: De Stijl had een blijvende invloed op de ontwikkeling van moderne kunst en design, en het had connecties met latere bewegingen zoals het Bauhaus en het minimalisme.

Bekende kunstenaars die met De Stijl worden geassocieerd zijn Piet Mondriaan, Theo van Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld, van wie allemaal werk te zien is in de speciale Mondriaan & De Stijl vleugel in het Kunstmuseum Den Haag. De Stijl was een radicale en invloedrijke beweging die kunst, architectuur en design transformeerde door een nieuwe visie op vorm en kleur te omarmen. De beweging blijft een cruciale bijdrage aan de moderne kunst en design en heeft een blijvende invloed gehad op de esthetiek van de 20e eeuw.

imrs.jpg

1920

1950

Surrealisme

Het surrealisme kwam voort uit de Dada beweging, die zich wilde af te zetten tegen de gevestigde orde. Dada kunstenaars waren pacifistisch en geloofde dat de rationaliteit en de dwang tot vooruitgang de wereld in oorlog had gedompeld. Dada kunstenaars stimuleerden daarom in chaos en persoonlijke expressie. Het surrealisme zoekt naar een nieuwe wereld, die minder logisch en dwingend is dan de werkelijkheid. Het staat bekend om zijn nadruk op het onderbewuste, dromen en de verkenning van het irrationele.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het surrealisme:

 1. Verkenning van het onderbewuste: Surrealisten waren geïnteresseerd in de wereld van het onderbewuste en de diepere lagen van de menselijke psyche. Ze geloofden dat de werkelijkheid dieper en complexer was dan oppervlakkig zichtbaar.

 2. Automatisch schrijven en tekenen: Surrealisten beoefenden vaak automatisch schrijven en tekenen, waarbij ze hun gedachten en creatieve impulsen zonder voorafgaande planning of censuur op papier zetten. Dit stelde hen in staat om toegang te krijgen tot hun onbewuste geest.

 3. Onverwachte juxtaposities: Surrealisten creëerden vaak kunstwerken waarin onverwachte en bizarre elementen werden gecombineerd, wat resulteerde in vreemde en droomachtige beelden.

 4. Verdraaiing van de werkelijkheid: Surrealisten namen de werkelijkheid en vervormden deze door middel van vervreemdende technieken, waarbij ze alledaagse objecten en scènes in een surreële context plaatsten.

 5. Droommotieven: Dromen en droombeelden waren veelvoorkomende motieven in surrealistische kunst. Kunstenaars probeerden de mysterieuze en vaak verwarrende aard van dromen vast te leggen.

 6. Politieke en maatschappelijke betrokkenheid: Sommige surrealisten waren politiek en maatschappelijk betrokken en gebruikten kunst als een manier om politieke en sociale kwesties aan de kaak te stellen.

 7. Invloed van Freud: Het werk van Sigmund Freud, met name zijn ideeën over het onbewuste, had een grote invloed op het surrealisme. Surrealisten omarmden de psychoanalyse als een middel om het innerlijke leven te begrijpen.

 8. Experimenten met media: Surrealisten gebruikten diverse media, waaronder schilderijen, tekeningen, collages, beeldhouwwerken, poëzie en film, om hun ideeën en visies uit te drukken.

Bekende surrealistische kunstenaars zijn onder andere Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, en Joan Miró. Het surrealisme is een van de meest invloedrijke kunststromingen van de 20e eeuw en blijft een belangrijk onderdeel van de moderne kunst en cultuur. Het heeft ook de weg bereid voor latere bewegingen, zoals het abstract expressionisme en het popart.

canon-dali-persistance.jpg

1946

1960

Abstract Expressionisme

Abstract expressionisme was een toonaangevende kunststroming die zich ontwikkelde in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 1940 en 1950. Het abstract expressionisme is sterk geassocieerd met de Amerikaanse kunstwereld en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stromingen in de moderne kunst.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van het abstract expressionisme:

 1. Abstractie: Het abstract expressionisme legde de nadruk op abstractie, wat betekent dat de kunstwerken geen herkenbare voorstellingen van de werkelijkheid bevatten. In plaats daarvan gebruikten kunstenaars abstracte vormen, lijnen, kleuren en texturen om emoties en ideeën uit te drukken.

 2. Expressionisme: De term "expressionisme" benadrukt het expressieve karakter van de kunststroming. Abstract expressionistische kunstenaars wilden hun innerlijke emoties en ervaringen overbrengen in hun werk. Ze gebruikten de schilderkunst als een vorm van zelfexpressie.

 3. Grote schaal: Abstract expressionistische schilderijen waren vaak groot van formaat, wat de fysieke aanwezigheid en impact van het werk benadrukte.

 4. Gebruik van verf: Kunstenaars van het abstract expressionisme experimenteerden met verschillende manieren om verf aan te brengen, zoals druipen, gieten en spatten. Dit zorgde voor onvoorspelbare texturen en effecten op het doek.

 5. Subjectieve betekenis: Abstract expressionistische kunstwerken bevatten vaak veel ruimte voor interpretatie. De kijker wordt uitgenodigd om zijn of haar eigen betekenis te vinden in het werk.

 6. Twee belangrijke stromingen: Er waren twee belangrijke stromingen binnen het abstract expressionisme. Het eerste was het "action painting" (actieschilderen), geassocieerd met kunstenaars zoals Jackson Pollock, waarbij de handeling van het schilderen zelf een expressieve handeling was. Het tweede was het "color field painting" (veldschilderen), geassocieerd met kunstenaars zoals Mark Rothko, waarbij grote velden van kleur werden gebruikt om emoties op te roepen.

 7. Belangrijke kunstenaars: Bekende abstract expressionistische kunstenaars zijn Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Clyfford Still, Barnett Newman, en Franz Kline, onder anderen.

 8. Invloed op latere kunst: Abstract expressionisme had een grote invloed op latere kunststromingen, zoals het minimalisme en het colorfield-schilderen. Het wordt beschouwd als een van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling van de moderne kunst.

Het abstract expressionisme vertegenwoordigde een radicale verschuiving in de kunstwereld en benadrukte de individualiteit en emotionele expressie van de kunstenaar. Het heeft de weg geplaveid voor de diversiteit en experimenten die kenmerkend zijn voor de hedendaagse kunst.

download.webp

1948

1951

Cobra

De CoBrA-beweging, ook bekend als CoBrA-groep, was een invloedrijke avant-gardekunstbeweging die ontstond in Europa kort na de Tweede Wereldoorlog. De naam CoBrA is afgeleid van de initialen van de hoofdsteden van de landen waar de oorspronkelijke leden vandaan kwamen: Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. De beweging was sterk geworteld in de Europese kunstwereld en combineerde invloeden van verschillende stromingen, waaronder expressionisme en surrealisme.

 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van de CoBrA-beweging:

 1. Experimentele benadering: CoBrA-kunstenaars stonden bekend om hun experimentele en spontane aanpak van kunst. Ze verwierpen de beperkingen van traditionele technieken en probeerden nieuwe manieren van creatie uit.

 2. Abstractie en figuratie: CoBrA-kunstenaars varieerden in hun benaderingen, waarbij sommigen meer figuratieve en herkenbare afbeeldingen creëerden, terwijl anderen neigden naar abstractie en expressieve vormen.

 3. Kleurrijk palet: CoBrA-werken bevatten vaak levendige en expressieve kleuren. Deze kleuren werden gebruikt om emoties en uitdrukkingen over te brengen.

 4. Primitieve kunst en kinderlijke invloeden: CoBrA-kunstenaars lieten zich inspireren door primitieve kunst en kindertekeningen. Ze waardeerden de directe en ongepolijste stijl die te vinden was in deze vormen van kunst.

 5. Abstracte vormen en symbolen: De beweging maakte gebruik van abstracte vormen en symbolen om een gevoel van spontaniteit en vitaliteit over te brengen.

 6. Subjectieve expressie: CoBrA-kunstenaars legden de nadruk op subjectieve expressie en de spontane creatieve daad. Ze wilden de innerlijke gevoelens en emoties direct overbrengen in hun kunst.

 7. Experimenten met verschillende media: CoBrA-kunstenaars gebruikten verschillende media, waaronder schilderijen, sculpturen, grafiek en poëzie, om hun ideeën en visies uit te drukken.

 8. Internationale invloed: De CoBrA-beweging groeide snel en trok kunstenaars uit verschillende landen, waaronder Nederland, België, Denemarken, Frankrijk en andere Europese landen.

Bekende CoBrA-kunstenaars zijn onder andere Karel Appel, Asger Jorn, Pierre Alechinsky, en Corneille. De beweging duurde slechts enkele jaren, van 1948 tot 1951, maar had een blijvende invloed op de ontwikkeling van de moderne kunst. CoBrA bracht een nieuwe geest van vrijheid en experimentatie in de Europese kunstwereld na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en zorgde voor de overgang naar latere bewegingen, zoals het informele en de nieuwe wilden.

article_3796_featured-5.jpg

1955

1970

Pop Art

Popart was een belangrijke kunstbeweging die zich ontwikkelde in het midden van de 20e eeuw, met name in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Popart was sterk beïnvloed door populaire cultuur, consumentisme en massamedia, en het omarmde alledaagse objecten en beelden als kunst.

 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van popart:

 1. Populaire cultuur: Popart gebruikte elementen van de populaire cultuur als inspiratiebron, waaronder advertenties, stripboeken, beroemdheden, productverpakkingen en consumentenproducten. Het omarmde de alledaagse visuele taal van de samenleving.

 2. Massaproductie: Popart benadrukte de rol van massaproductie in de moderne samenleving en het gebruik van herkenbare objecten en beelden die in massa werden geproduceerd.

 3. Ironie en satire: Popart maakte vaak gebruik van ironie en satire om de consumptiecultuur en het consumentisme te bekritiseren. Het onthulde de leegte van sommige aspecten van populaire cultuur.

 4. Herhaling en serigrafie: Kunstenaars gebruikten vaak herhaling in hun werken om de herhaling van beelden in de massamedia te weerspiegelen. De serigrafie-techniek, die het mogelijk maakte om meerdere exemplaren van een kunstwerk te maken, werd veelvuldig gebruikt.

 5. Bekende iconen: Popart maakte vaak gebruik van bekende iconen en beroemdheden, zoals Marilyn Monroe, Elvis Presley en Campbell's soepblikken, om de grens tussen kunst en alledaagse cultuur te vervagen.

 6. Heldere kleuren: Popart maakte gebruik van heldere, levendige kleuren om de aandacht te trekken en de visuele impact van de kunstwerken te vergroten.

 7. Kunst als consumptiegoed: Popart stelde kunst vaak voor als een consumptiegoed, wat de commercialisering van kunst benadrukte. Kunstwerken werden soms zelfs gereproduceerd als massaproducten.

 8. Democratisering van kunst: Popart benadrukte de democratisering van kunst en de toegankelijkheid ervan voor een breder publiek, in tegenstelling tot de elitaire kunstwereld van die tijd.

Bekende popart-kunstenaars zijn onder andere Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, en Robert Rauschenberg. Popart had een diepgaande invloed op de moderne kunst en cultuur en legde de basis voor de latere ontwikkeling van bewegingen zoals het neo-pop en het post-pop. Het markeerde een verschuiving in de kunstwereld naar een meer inclusieve en alledaagse benadering van creatie en expressie.

1957

heden

Happening 

Een happening is een spectaculaire openbare, spontaan lijkende maar vooraf bedachte gebeurtenis. 

Het concept wilden inzetten om vastgeroeste denk- en handelingspatronen van voorgaande generaties te veranderen. De beweging stamde uit de jaren vijftig en zette de middelen in die in een consumptiemaatschappij doeltreffend zouden moeten zijn. "Er gebeurt iets, er hangt verandering in de lucht", waren de kreten van die tijd. Zij refereerden aan het dadaïsme.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van happenings:

 1. Interactieve participatie: Happenings moedigen de actieve deelname van het publiek aan. Deelnemers worden aangemoedigd om deel te nemen aan de gebeurtenis, vaak door opdrachten of interacties met de kunstenaar.

 2. Onvoorspelbaarheid: Happenings hebben vaak een element van spontaniteit en onvoorspelbaarheid. Ze kunnen ongepland lijken en improvisatie kan een belangrijk aspect zijn.

 3. Multimediakunst: Happenings kunnen verschillende kunstvormen omvatten, waaronder muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, theater en andere disciplines. De kunstenaars betrekken vaak meerdere zintuigen en media in hun werk.

 4. Kritiek en maatschappelijke betrokkenheid: Sommige happenings waren bedoeld als kritiek op de maatschappij, politieke gebeurtenissen of sociale kwesties. Ze werden gezien als een manier om actuele zaken te belichten.

 5. Tijdelijkheid: Happenings zijn vaak kortstondig en worden niet opgenomen of bewaard zoals traditionele kunstwerken. Ze zijn bedoeld om in het moment te worden ervaren en kunnen niet altijd worden gereproduceerd.

 6. Kunstenaarscollectieven: Happenings werden vaak georganiseerd en uitgevoerd door groepen kunstenaars en kunstenaarscollectieven die samenwerkten om de gebeurissen te creëren.

Bekende kunstenaars en kunstenaarsgroepen die happenings hebben ontwikkeld en uitgevoerd, zijn onder andere Allan Kaprow, Yoko Ono, Fluxus en het Living Theatre.

Happenings waren een belangrijk onderdeel van de opkomst van de performancekunst en conceptuele kunst in de 20e eeuw. Ze gaven kunstenaars de vrijheid om te experimenteren en de grenzen van wat kunst kan zijn uit te dagen. Hoewel happenings vaak tijdelijk en ongrijpbaar zijn, hebben ze een blijvende invloed gehad op de hedendaagse kunst en hebben ze bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe kunstvormen en benaderingen.

Screen-Shot-2021-10-08-at-12.01.46-PM-1024x711.png

1960

heden

Land Art

Ook wel aangeduid als de aarde kunst, Grondwerken of Environmentele kunst, is een kunststroming die in de late jaren 1960 en vroege jaren 1970 opkwam en zich kenmerkt door het gebruik van natuurlijke omgevingen en materialen in kunstwerken. Het hoofddoel van land art is om de natuurlijke wereld te integreren in kunstwerken, die vaak grootschalig en tijdelijk zijn.

 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van land art:

 1. Natuurlijke omgeving: Land art-kunstenaars creëren hun werken in de natuurlijke omgeving, zoals bossen, velden, woestijnen, bergen, kusten en andere landschappen. Ze maken gebruik van de bestaande kenmerken van de locatie om kunstwerken te construeren.

 2. Tijdelijkheid: Veel land art-werken zijn tijdelijk van aard en kunnen in de loop van de tijd veranderen of verdwijnen door natuurlijke processen, zoals erosie, groei van planten, en weersinvloeden.

 3. Materialen uit de natuur: Kunstenaars gebruiken vaak natuurlijke materialen die op de locatie zelf worden gevonden, zoals stenen, takken, zand, aarde en water, om sculpturen en installaties te maken.

 4. Grootschalige werken: Land art-werken zijn vaak grootschalig en kunnen zich uitstrekken over grote delen van het landschap. Hierdoor worden toeschouwers ondergedompeld in de kunstwerken en de omgeving.

 5. Beeldhouw- en installatiekunst: Land art kan variëren van eenvoudige arrangementen van natuurlijke materialen tot complexe sculpturen en installaties. De kunstenaars benaderen de natuur als hun medium en canvas.

 6. Ecologische en milieukwesties: Land art heeft vaak een ecologische en milieugerichte component. Kunstenaars benadrukken de relatie tussen mens en natuur en werken soms aan het herstel en behoud van natuurlijke omgevingen.

 7. Fotografie en documentatie: Omdat veel land art-werken tijdelijk zijn of op afgelegen locaties worden gemaakt, wordt fotografie en documentatie vaak gebruikt om de kunstwerken vast te leggen en aan het publiek te tonen.

Bekende land art-kunstenaars zijn onder andere Richard Long, Robert Smithson, Nancy Holt, Michael Heizer en Andy Goldsworthy. Land art heeft een blijvende invloed gehad op de hedendaagse kunst en heeft bijgedragen aan het bewustzijn van de relatie tussen kunst en de natuurlijke wereld. Het heeft kunstenaars aangemoedigd om buiten de traditionele galerijruimten te werken en heeft geleid tot een hernieuwde waardering voor de schoonheid en fragiliteit van de natuur.

1280px-Emmen_Smithson_02.jpg

1960

heden

Conceptuele kunst

Conceptuele kunst richt zich op het concept, dus alleen het idee, van het kunstwerk. Het daadwerkelijke kunstwerk hoeft niet meer plaats te vinden. Het is een kunststroming die cynisme met zich meebrengt en wat voor sommige het einde van creativiteit en verstandig denken betekende. Kunstvormen die ook onder conceptuele kunst kunnen vallen zijn o.a.: performance art, land art, fotografie, moderne dans en installaties.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van conceptuele kunst:

 1. Idee boven materie: Conceptuele kunst plaatst het concept of de idee achter een kunstwerk op de voorgrond, en dit kan belangrijker worden geacht dan het fysieke kunstwerk zelf. Het fysieke object fungeert vaak als een document of manifestatie van het concept.

 2. Verwerping van esthetiek: Conceptuele kunst gaat vaak in tegen traditionele esthetische normen en maakt gebruik van diverse media en vormen om ideeën uit te drukken. Het kan resulteren in kunstwerken die er vaak onconventioneel of zelfs lelijk uitzien.

 3. Minimalisme: Conceptuele kunst heeft vaak een minimalistisch karakter, waarbij kunstenaars eenvoudige, herkenbare vormen en materialen gebruiken om complexe concepten uit te drukken.

 4. Kritiek op de kunstmarkt: Conceptuele kunstenaars hebben vaak kritiek geleverd op de commerciële aard van de kunstmarkt en de nadruk op het fysieke kunstwerk als handelswaar. Ze benadrukken in plaats daarvan het belang van ideeën.

 5. Verscheidenheid van media: Conceptuele kunst maakt gebruik van diverse media, waaronder tekst, fotografie, film, installaties, performances, en zelfs taal zelf om ideeën over te brengen.

 6. Dematerialisatie van kunst: Sommige conceptuele kunstwerken zijn volledig gedematerialiseerd, wat betekent dat er geen fysiek kunstobject is. In plaats daarvan bestaat het werk alleen als een idee of concept.

 7. Relatie tussen kunst en toeschouwer: Conceptuele kunst benadrukt vaak de rol van de toeschouwer bij het interpreteren en voltooien van het kunstwerk. De kijker wordt uitgenodigd om na te denken over de ideeën en concepten die worden gepresenteerd.

Bekende conceptuele kunstenaars zijn onder andere Sol LeWitt, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner, en Yoko Ono. Conceptuele kunst heeft een blijvende invloed gehad op de hedendaagse kunst en heeft de grenzen van wat kunst kan zijn uitgebreid. Het heeft kunstenaars aangemoedigd om te experimenteren met nieuwe vormen en benaderingen, en heeft de nadruk gelegd op de intellectuele en conceptuele aspecten van kunst.

Kosuth-Joseph--one-and-three-chairs.jpg

1960

1975

Minimal Art

Hoe simpeler hoe beter, dat moeten veel minimalistische kunstenaars hebben gedacht. In geometrische vormen en industriële materialen maakten ze pure kunstwerken, zonder extra betekenis. De nadruk lag op eenvoud, geometrische vormen en herhaling. In de jaren 60 en 70 was de Minimal Art een belangrijke kunststroming. Ze verwierpen de subjectieve benadering van de kunst en begonnen werken te maken zonder diepere betekenis of persoonlijke gedachte. 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van Minimal Art:

 1. Eenvoud en minimalisme: Minimal Art beoogt eenvoud en minimalisme, met de nadruk op het verminderen van kunst tot de meest elementaire vormen en concepten.

 2. Geometrische vormen: Kunstenaars in deze stroming maakten vaak gebruik van eenvoudige geometrische vormen, zoals vierkanten, rechthoeken, cirkels en kubussen. Deze vormen werden herhaald om abstracte patronen te creëren.

 3. Reductie van expressie: Minimalisten vermeden persoonlijke expressie en emotie in hun werk. Ze wilden kunst verwijderen van subjectieve interpretatie en de focus leggen op de zuivere vorm en ruimte.

 4. Herhaling en sereniteit: Herhaling van eenvoudige vormen creëerde een gevoel van sereniteit en ritme in minimal art-werken. Kunstenaars streefden naar herhaling en uniformiteit.

 5. Industriële materialen: Materialen werden vaak industrieel en neutraal van aard, zoals staal, aluminium, glas en beton. Dit benadrukte het ontbreken van decoratieve of expressieve elementen.

 6. Verhouding tot de ruimte: Minimalistische kunstwerken werden vaak gemaakt met de specifieke expositieruimte in gedachten. De relatie tussen het kunstwerk en de omgeving was een belangrijk aspect van de creatie.

 7. Non-representatieve kunst: Minimal Art was vaak non-representatief, wat betekent dat het niet bedoeld was om iets in de fysieke wereld weer te geven. Het ging om het onderzoeken van pure vorm en ruimte.

 8. Invloed op de kunstwereld: Minimal Art had een aanzienlijke invloed op de kunstwereld en legde de basis voor latere bewegingen zoals conceptuele kunst en land art. Het daagde de traditionele opvattingen over kunst en esthetiek uit.

Bekende minimal art-kunstenaars zijn onder andere Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, en Agnes Martin. Minimal Art blijft een belangrijk onderdeel van de moderne kunst en heeft de weg bereid voor verdere experimenten met vorm, ruimte en concept in de kunst. Het blijft een bepalende stroming binnen de 20e-eeuwse kunstgeschiedenis.

DN-2017-PCG-534_1_SP-1024x576.jpg

1960

heden

Performance Art

Performancekunst is een eigentijdse kunstvorm waarin kunstenaars live optreden en vaak hun lichaam, stem of acties gebruiken als het medium om ideeën, emoties en concepten over te brengen. Performancekunst kan zeer divers zijn en kan verschillende vormen aannemen.

 

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van performancekunst:

 1. Live uitvoering: Performancekunst wordt live uitgevoerd en meestal voor een publiek. Het is een tijdelijke kunstvorm en de aanwezigheid van het publiek is vaak een integraal onderdeel van het kunstwerk.

 2. Verkenning van het lichaam: Veel performancekunstwerken maken gebruik van het lichaam van de kunstenaar als een belangrijk medium. Dit kan onder andere betekenen dat het lichaam wordt gebruikt voor fysieke handelingen, expressie, of zelfs als sculpturale aanwezigheid.

 3. Conceptuele nadruk: Performancekunst kan een sterke nadruk leggen op ideeën en concepten. De kunstenaar gebruikt vaak de actie of het optreden om abstracte ideeën en thema's over te brengen.

 4. Interactie met het publiek: Sommige performancekunstwerken betrekken het publiek bij de uitvoering. Dit kan variëren van eenvoudige interactie tot uitgebreide betrokkenheid van het publiek.

 5. Diversiteit van media: Performancekunst kan verschillende media omvatten, waaronder theater, dans, muziek, poëzie, multimedia en visuele kunst. Het is een grensoverschrijdende kunstvorm die elementen uit verschillende disciplines kan bevatten.

 6. Tijdelijkheid: Performancekunst is vaak tijdelijk en niet-permanent. Terwijl sommige performances worden gedocumenteerd op video of foto, is de live ervaring meestal eenmalig.

 7. Kritiek en politieke uitdrukking: Veel performancekunstwerken zijn kritisch van aard en kunnen maatschappelijke of politieke kwesties aansnijden. Kunstenaars gebruiken vaak hun performances als een middel om hun stem te laten horen.

 8. Grensverleggend: Performancekunst heeft de grenzen van wat kunst kan zijn en waar het kan worden gepresenteerd, uitgebreid. Het heeft de traditionele opvattingen van kunst uitgedaagd en heeft geleid tot een bredere erkenning van kunst in de openbare ruimte.

Bekende performancekunstenaars zijn onder andere Marina Abramović, Yoko Ono, Chris Burden, en Laurie Anderson, maar er zijn veel anderen met diverse benaderingen en stijlen. Performancekunst blijft een dynamische en invloedrijke kunstvorm die blijft evolueren en de grenzen van de kunstpraktijk verkent.

Marina_Abramovic.jpeg

1965

heden

Video Art

Videokunst is een beeldende kunstvorm waarbij zowel in het productieproces als in de presentatie, video als medium wordt gebruikt. In haar verschillende varianten als installatie of op zichzelf staande film is de ontwikkeling van de videokunst sterk gekoppeld aan de mogelijkheden op het gebied van opname- en bewerkingstechniek.

Met het makkelijk en betaalbaar beschikbaar komen van film en vooral video, is videokunst vooral een ander medium waarmee kunstenaars zich uitdrukken.

Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken van videoart:

 1. Gebruik van video: Videoart maakt gebruik van videocamera's en videotechnologie om bewegende beelden vast te leggen en weer te geven. Kunstenaars gebruiken vaak de visuele taal van film en televisie, maar met een nadruk op kunstzinnige expressie.

 2. Tijd en duur: Videoart stelt kunstenaars in staat om tijd en duur als elementen in hun werk te verkennen. Ze kunnen bewegende beelden opnemen en manipuleren om de ervaring van tijd te veranderen.

 3. Experimenten met technologie: Videoart heeft vaak gepionierd op het gebied van technologische experimenten, zoals videomontage, bewerking en speciale effecten. Kunstenaars hebben de technologie gebruikt om hun creatieve visie uit te drukken.

 4. Multichannel en installaties: Videoart kan worden getoond op een enkel scherm, maar het wordt vaak gecombineerd in meerdelige werken of installaties. Hierdoor kunnen kunstenaars complexere verhalen en ideeën verkennen.

 5. Interactie met televisie en media: Sommige videoartwerken benadrukken de relatie tussen kunst en televisie of massamedia. Kunstenaars hebben vaak geëxperimenteerd met de manier waarop televisie- en mediabeelden worden geconsumeerd en betekenis krijgen.

 6. Narratieve en abstracte benaderingen: Videoart kan zowel narratief als abstract zijn. Sommige werken vertellen verhalen, terwijl andere zich richten op pure visuele expressie en abstractie.

 7. Politieke en sociale thema's: Net als andere vormen van hedendaagse kunst, heeft videoart vaak maatschappelijke en politieke kwesties aangesneden. Kunstenaars hebben video gebruikt om commentaar te geven op actuele gebeurtenissen en kwesties.

 8. Documentaire en performance: Videoart kan elementen van documentaire en performancekunst omvatten, waarbij kunstenaars gebeurtenissen of performances vastleggen en deze in een kunstzinnige context plaatsen.

Bekende videoartiesten zijn onder andere Nam June Paik, Bill Viola, Pipilotti Rist, en Bruce Nauman. Videoart heeft de kunstwereld uitgebreid met nieuwe mogelijkheden voor bewegend beeld, technologische experimenten en de verkenning van tijd. Het blijft een belangrijk onderdeel van de hedendaagse kunst en is vaak te zien in musea, galerieën en kunstfestivals over de hele wereld.

bottom of page