top of page

Wie zijn Wij. 

Uitgever Wij. is een educatieve organisatie die zich inzet voor een grote maatschappelijke uitdaging: 

Het vergroten van welzijnsgevoel van onze jongeren door handvatten te bieden vanuit een holistische kijk naar onderwijs en ontwikkeling vanuit de Algemene Culturele Vorming.

De uitdaging

Wij. Beogen met onze kijk op educatie en onze lesmethode, zoveel mogelijk jongeren (preventief) handvatten te bieden en zo een bijdragen te kunnen leveren om deze cijfers weer te laten zakken..

Onze Missie

Het Nederlandse onderwijssysteem handvatten bieden voor het vergroten en ontwikkelen van het mentale welbevinden, veerkracht en zelfregulatie bij jongeren door middel van concrete verantwoorde burgerschapsvorming en beeldend onderwijs in een flexibele digitale leeromgeving.

mentaal.JPG

Verhogen van het mentaal welbevinden

Een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, ervaren van ondersteuning uit de omgeving en het goed weten om te gaan met de eigen emoties.

veerkracht.JPG

Verhogen van Veerkracht

Het vermogen van een individu om bedreigingen te overwinnen en om zich succesvol aan te passen aan situaties die de interne balans, het leven of de ontwikkeling bedreigen. Veerkracht geeft een stevige fundering wanneer de wereld onzeker wordt.

zelfregulatie.JPG

Verhogen van Zelfregulatie

Zelfregulatie is het vermogen om gedachten, gevoelens, executieve vaardigheden en gedrag te reguleren. Zelfregulatie helpt goede keuzes te maken en deze keuzes zelf of samen met anderen te realiseren, evalueren en verbeteren.

foto1.JPG

Onze Visie

Wij zetten ons in voor een samenleving waarin jongeren niet alleen academisch worden onderwezen, maar ook groeien in hun persoonlijke kracht, zelfwaardering, zelfacceptatie, tolerantie en kritisch denken. Dit bereiken we door de ontwikkeling van competente, veerkrachtige individuen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

Binnen deze visie gaan we verder dan het hier en nu. Het is een bron van motivatie en inspiratie die de verandering in de samenleving belichaamt die we willen bewerkstelligen. Het is een dynamisch kompas dat ons blijft leiden terwijl we ons aanpassen aan veranderende doelen. Hierin zijn we: 

Onderscheidend

Onze visie onderscheidt zich door het bevorderen van holistisch burgerschap. We streven naar een samenleving waarin jongeren niet alleen academisch worden onderwezen, maar ook groeien in hun persoonlijke kracht, zelfwaardering, zelfacceptatie, tolerantie en kritisch denken. We zetten ons in voor de ontwikkeling van competente, veerkrachtige individuen die een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

Flexibel en Creatief

Onze visie is flexibel en past zich aan de veranderende behoeften en doelstellingen aan. Terwijl we groeien en leren, evolueert onze visie mee. We omarmen nieuwe kansen, innovaties en inzichten en passen deze toe om onze missie te blijven vervullen.

Inspirerend

Onze visie is een bron van inspiratie, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders, opvoeders en scholen. We streven naar een wereld waarin jongeren vol vertrouwen in zichzelf en hun omgeving staan, waar ze hun eigen identiteit omarmen en openstaan voor diversiteit, waar ze kritisch nadenken en problemen oplossen, en waar ze hun persoonlijke groei omzetten in positieve actie.

Naar de Toekomst Gericht

Onze visie is een blik op de toekomst waarin holistisch burgerschap centraal staat. We streven ernaar jongeren voor te bereiden op een wereld die steeds complexer wordt, waarin ze niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen gedijen. We geloven dat onze aanpak zal bijdragen aan een meer inclusieve, empathische en tolerante samenleving.

Note: Alle informatie, en de daaraan ondersteunende bronnen op deze website en binnen de methode, zijn voor onderwijsdoeleinden verzameld en gepubliceerd

bottom of page