top of page
  • Foto van schrijverPien

Getroost door de Kunstgeschiedenis

De wereld voelt, niet alleen voor mij, soms als een wereld die overweldigend is. Als een wereld die mijn bestaan zinloos en nutteloos laat voelen door mijn wel of niet bijdragen daaraan. Terwijl die wereld ongehinderd en los van mijn bestaan voort dendert, probeer ik mij te zetten tot een ogenschijnlijk nutteloze handeling: het herschrijven van stukken binnen de tijdlijn van de verschillende stromingen binnen de kunstgeschiedenis. Het voelde bijna als een vreemde onderneming, losgekoppeld van de dringende gebeurtenissen van het heden. De wereld draait door, onverminderd, terwijl ik me verdiep in het verleden van de kunst.


Ongelovige Tomas, Caravaggio (1602) Bildergalerie, Potsdam


Maar te midden van deze ogenschijnlijke zinloosheid voelde ik me verrassend getroost en hoopvol..

Kunstgeschiedenis is namelijk veel meer dan een chronologische opsomming van artistieke stromingen; het is een venster naar de menselijke ziel en het menselijk verlangen om te begrijpen, te uiten en te verbinden. Het onthult niet alleen de evolutionaire reis van kunstvormen, maar ook de diepgewortelde verlangens en aspiraties van de mensheid door de eeuwen heen.


Kunstgeschiedenis vertelt niet alleen het verhaal van kunstenaars en hun tijdperken, maar het laat ons ook kennismaken met andere culturen, geloven, werelden, overtuigingen, angsten maar ook vreugde. Het nodigt ons uit om deel te nemen aan een reis door de menselijke verbeelding en ervaring, en om een gemeenschappelijke taal te vinden in de uitdrukking van gevoelens en gedachten. Door de eeuwen heen hebben kunstenaars geëxperimenteerd, gecreëerd en gereageerd op de tijdgeest. Kunstenaars hebben de werkelijkheid en de verbeelding door de jaren heen omarmd en zijn op zoek gegaan naar betekenis, waarheid en droomwerelden. Soms om het zinloze betekenis te geven, andere realiteiten proberen te vangen, politieke vraagstukken te belichten of simpelweg troost te bieden.


Het is gemakkelijk om je af te vragen of deze reis door de geschiedenis en kunststromingen wel relevant is voor de wereld van vandaag. Maar dan herinner ik mezelf eraan dat kunst meer is dan alleen een tijdsgebonden expressie. Het is een venster naar menselijke emoties, ideeën en de menselijke ervaring als geheel.


Kunst heeft ons altijd begeleid, ons meegenomen naar andere werelden, ons laten ontsnappen uit de dagelijkse beslommeringen of juist onze gevoelens een plek gegeven. Het is een universele taal die ons verbindt, zelfs over tijd en ruimte heen.


Terwijl ik me verdiep in de geschiedenis van de kunststromingen, voel ik me nietig en tegelijkertijd verbonden met al die andere culturen, gebeurtenissen, waarheden en aannames. Kunst heeft de kracht om complexe menselijke emoties en reacties vast te leggen, van diepe woede en angst tot overweldigende schoonheid en vreugde.


Kunst nodigt ons uit om afstand te nemen en te reflecteren, maar kan ons ook meeslepen in haar verhalen en ons een gevoel van erkenning geven. Het is een herinnering dat, ondanks de chaos en tumult van het heden, er een diepere, tijdloze betekenis en verbinding schuilt in alle vormen van de kunsten van het verleden zoals in beeldhouwkunst, muziek, schilderkunst, literatuur en architectuur.


Dus misschien lijkt het schrijven en herschrijven van die tijdlijn een kleine, ogenschijnlijk onbeduidende handeling. Maar in werkelijkheid is het een herinnering aan de kracht van kunst om ons te inspireren, te troosten en ons te verbinden met een gedeeld menselijk verleden en een veelbelovende toekomst. Het herinnert ons (mij) eraan dat kunst, hoe tijdsgebonden ook, tijdloos is in haar vermogen om de menselijke ziel te raken, het gesprek te starten, samen juist stil te zijn, te reflecteren en te genezen binnen een universele taal.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page